Politik

Vedtaget trods massiv kritik: Se alle asylstramningerne

Lovforslag L 87 – ifølge statsminister Lars Løkke Rasmussen ”det mest misforståede lovforslag i danmarkshistorien” – er nu blevet stemt igennem af et flertal i Folketinget.

Det skete efter mere end tre timers debat i folketingssalen, hvor alle partier gav deres holdninger til kende. For lovforslaget stemte Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative. Størstedelen af Socialdemokraternes folketingsgruppe stemte også for – med undtagelse af tre gruppemedlemmer. Og der var således klart flertal – 81 stemte for og 27 imod og en enkelt stemte hverken for eller imod.

Den lange række af stramninger af udlændingepolitikken, som lovforslaget indeholder, har ført til massiv kritik og international fordømmelse. Særligt den del af lovforslaget, der giver danske myndigheder mulighed for at beslaglægge flygtninges værdigenstande, har vakt opsigt. Det samme har punktet om at udskyde adgangen til familiesammenføring for udlændinge med midlertidig beskyttelse - fra ét til tre år.

Verden fulgte med

Det er sjældent, at en tredjebehandling af et lovforslag i Folketinget får opmærksomhed uden for Danmarks grænser.

Men medier fra hele verden - engelske BBC, amerikanske CNN, det internationale nyhedsbureau AFP og en lang række andre – er tirsdag i København i anledning af afstemningen.

- Sikke en plat melding

Venstres politiske ordfører Jakob Ellemann-Jensen gik under debatten på talerstolen for at forsvare det kontroversielle lovforslag.

- Vi ønsker at sikre en god balance i vores udlændingepolitik, sagde Jakob Ellemann, og langede samtidig ud efter politiske modstandere, der ifølge ham har medvirket aktivt til at "skade Danmarks omdømme":

- Jeg kan ikke lade være med at hæfte mig ved, at nogle partier har haft en kortsigtet interesse i at italesætte det her forslag på en måde, der ikke er retvisende. Det har været med til at skade Danmarks omdømme i udlandet.

Enhedslistens politiske ordfører Johanne Schmidt-Nielsen svarede igen:

- Sikke en plat melding. Det er altså ikke oppositionen, udlandet er forundret over. Det er regeringens politik, lød det fra Johanne Schmidt-Nielsen.

Også Dansk Folkepartis udlændingeordfører Martin Henriksen gik på talerstolen under tredjebehandlingen:

- Det her lovforslag er, som vi ser det, et skridt i den rigtige retning, sagde han og efterlyste endnu flere stramninger af udlændingepolitikken.

Som det eneste parti i rød blok stemmer Socialdemokraterne også for L 87.

- Til dem, der siger vi går for langt, vil jeg spørge: Hvad er jeres alternativ?, lød spørgsmålet under debatten fra partiets udlændingeordfører Dan Jørgensen.

Her er et overblik over, hvad L 87 egentlig indeholder:

 1. Ændringer af vilkår

   1. Begrænsning af varigheden af opholdstilladelser til flygtninge. Til afstemning tirsdag den 26. januar.

   2. Udskydelse af retten til familiesammenføring for flygtninge med midlertidig beskyttelse. Til afstemning tirsdag den 26. januar.

   3. Skærpelse af adgangen til at opnå permanent opholdstilladelse. Til afstemning tirsdag den 26. januar.

   4. Stramning af reglerne om inddragelse af flygtninges opholdstilladelse mv. Til afstemning tirsdag den 26. januar.

   5. Gebyrbetaling. Til afstemning tirsdag den 26. januar.

   6. Øget egenbetaling for asylansøgeres ophold i Danmark. Til afstemning tirsdag den 26. januar.

   7. Mulighed for at undersøge, om asylansøgere har medbragte midler. Til afstemning tirsdag den 26. januar.

   8. Færre på kostpenge ved øget brug af cafeterier på asylcentrene

   9. Nedsættelse af økonomiske ydelser til asylansøgere med ti procent. Til afstemning tirsdag den 26. januar.

  10. Tilbagerulning af ekstraordinær asylrådgivning. Til afstemning tirsdag den 26. januar.

  11. Afskaffelse af asylansøgeres mulighed for at blive indkvarteret i selvstændige og særlige boliger uden for centrene mv. Til afstemning tirsdag den 26. januar.

  12. Integrationsydelsen udbredes til at omfatte flere

  13. Reform af ægtefællesammenføringsreglerne mv.

  14. Genindførelse af ”integrationspotentiale-kriteriet” ved udvælgelse af kvoteflygtninge. Til afstemning tirsdag den 26. januar.

  15. Afskaffelse af statens betaling for transport til familiesammenførte til herboende flygtninge. Til afstemning tirsdag den 26. januar.

  Du kan læse mere om regeringens forslag til ændringer af de generelle vilkår på asylområdet her og til det ændrede forslag om inddragelse af asylansøgernes medbragte midler her.

 2. Udsendelse af afviste asylansøgere

  16. Styrket indsats for at udsende afviste asylansøgere og andre udlændinge uden lovligt ophold

  17. Øget adgang til frihedsberøvelse af afviste asylansøgere mv - regeringen indgik 17. november 2015 delaftale med DF, K, LA og S

  18. Kortere udrejsefrist - regeringen indgik 17. november 2015 delaftale med DF, K, LA og S

  19. Skærpet kontrol med udlændinge i udrejsecenter - regeringen indgik 17. november 2015 delaftale med DF, K, LA og S

  20. Nyt udrejsecenter i afstand fra større byer

  21. Mere konsekvent brug af meldepligt og opholdspligt - regeringen indgik 17. november 2015 delaftale med DF, K, LA og S

  Du kan læse mere om regeringens forslag i forhold til afviste asylansøgere her.

 3. Indkvartering

  22. Øget kapacitet til indkvartering, herunder telte

  23. Adgang til at fravige planloven i forhold til asylindkvartering - regeringen indgik 17. november 2015 delaftale med DF, K, LA og S

  24. Adgang til uden ejerens samtykke i akutte tilfælde at gøre brug af offentlig ejendom til asylindkvartering eller tilbageholdelsesfaciliteter - regeringen indgik 17. november 2015 delaftale med DF, K, LA og S

  25. Adgang til at pålægge kommunerne operatøransvar for asylcentre - regeringen indgik 17. november 2015 delaftale med DF, K, LA og S

  26. Mulighed for bistand fra private aktører til at løse myndighedsopgaver på udlændingeområdet - regeringen indgik 17. november 2015 delaftale med DF, K, LA og S

  Du kan læse mere om regeringens forslag til indkvartering her.

 4. Politiets kontrol

  27. Oprettelse af modtagecentre

  28. Mulighed for at begrænse domstolsprøvelsen af frihedsberøvede udlændinge til kun efter anmodning - regeringen indgik 17. november 2015 delaftale med DF, K, LA og S

  29. Mulighed for at tilbageholde asylansøgere med henblik på at fastlægge identitet mv. - regeringen indgik 17. november 2015 delaftale med DF, K, LA og S

  30. Skærpelse af straffen for tiggeri

  31. Mulighed for at standse bus-, tog- og færgedrift - regeringen indgik 17. november 2015 delaftale med DF, K, LA og S

  Du kan læse mere om regeringens forslag til øget politikontrol her.

 5. Boligplacering

  32. Lettelse af krav om rum mv. ved boligplacering af flygtninge - regeringen indgik 17. november 2015 delaftale med DF, K, LA og S

  33. Lettelse af regler om støj og miljø ved boligplacering af flygtninge - regeringen indgik 17. november 2015 delaftale med DF, K, LA og S

  34. Styrket integrationsprogram

  Du kan læse mere om regeringens forslag til boligplacering her.