Politik

400 soldater kan indsættes ved modtagecentre

400 ansatte fra Forsvaret kan aflaste politiet med bevogtningsopgaver, mens der er grænsekontrol, oplyser integrationsminister Inger Støjberg (V) til DR Nyheder.

- Det er rigtigt, at vi nu går i gang med at uddanne forsvarspersonel, der skal kunne bistå politiet med grænsekontrol. Det er for at undgå at trække alt for meget på politiet, for når man tager betjente ud til midlertidig grænsekontrol fra forskellige politikredse, så mangler de i deres daglige beredskab, siger Støjberg til DR Nyheder.

Skal indsættes ved modtagecentre

De 400 mand skal indsættes ved to nødmodtagecentre, der er oprettet, og som kan blive taget i brug, hvis presset af flygtninge bliver for stort. Det oplyser Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet til TV 2. 

De to centre er Vordingborg kaserne og Søgaard-lejren. 

Ifølge DR Nyheders oplysninger er 200 personer fra Forsvaret allerede ved at blive uddannet i at kunne varetage opgaverne forbundet med den øgede grænsekontrol - som altså kommer til at bestå af bevogtningsopgaver i første omgang. 

'Særlig hjælp' til politiet

Uddannelsen af Forsvarets folk til opgaven vil tage et par uger, oplyser Støjberg.

- De skal bistå politiet og blive en del af den grænsekontrol, der skal pågå længere frem. Det kræver, at man får lidt uddannelse i det, siger Støjberg.

Der er tale om såkaldt 'særlig hjælp' til politiet. Det er Rigspolitiet som skal anmode om hjælpen, og før det bliver aktuelt, skal Justitsministeriet og Forsvarsministeren godkende hjælpen.

Det kan ske 'i forbindelse med opretholdelse af sikkerhed, fred og orden' og betyder, at forsvarets mandskab kan få beføjelser, som normalt kun er for politiet. De konkrete magtbeføjelser bliver givet af Justitsministeriet. 

Dansk grænsekontrol

* Grænsekontrollen vil foreløbig blive gennemført frem til 14. januar 2016 med mulighed for forlængelse - altså 10 dage. Derefter kan den forlænges til 20 dage og vil herefter igen kunne forlænges.

* Regeringen har indtil videre undladt at indføre det såkaldte transportøransvar - det vil sige, at der foreløbig ikke er kontrol af alle passagerers id i tog, færger og busser ved den dansk-tyske grænse.

* Til gengæld indføres der stikprøver af id ved den dansk-tyske grænse i Jylland samt ved færgelejerne i Gedser, Rødby og Rønne.

* Stikprøven vil bero på politiets vurdering. Man skal altså have sit pas eller lignende id med sig, men det er ikke sikkert, politiet vinker en ind til siden.

* Har man ikke et gyldigt id på sig, skal myndighederne spørge, om man vil søge asyl i landet. Ønsker man ikke det, vil man blive sendt tilbage.

Kilder: Statsministeren og Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.