Politik

Ambassadør forsvarer Danmark i smykke-sag: Vi er ikke skurke

I et usædvanligt Facebook-opslag går den danske ambassadør i Italien nu til modangreb, efter Danmark i de italienske medier har været under beskydning for regeringens planer, som bl.a.vil gøre det muligt at konfiskere smykker fra flygtninge, der kommer til Danmark.

- Lovteksten er endnu ikke færdigbehandlet. Uanset hvad, forekommer de antydninger, som placerer Danmark i rollen som de værste skurke i det 20. århundrede, ærlig talt malplaceret, skriver den danske ambassadør i Italien Birger Riis-Jørgensen i opslaget, der er på italiensk. TV 2 har fået opslaget oversat til dansk.

Birger Riis-Jørgensen starter med af understrege, at han har haft overvejelser omkring sit indlæg.

- Det er med forsigtighed, at jeg reagerer på de mange kommentarer, der for nyligt er blevet skrevet i de italienske medier omkring den danske regerings asyl- og indvandringspolitik af den grund, at den meget omtalte lovændring endnu ikke er blevet vedtaget af det danske folketing, skriver Birger Riis-Jørgensen.

Har modtaget mange flygtninge

Men i opslaget understreger  Birger Riis-Jørgensen blandt andet., at Danmark har modtaget mange flygtninge i år - også sammenlignet med Italien.

- I løbet af året, og indtil udgangen af november, har Danmark modtaget i alt 18.492 asylansøgere. Størrelsen på den danske befolkning er under 10% af den italienske (Danmark 5,6 millioner; Italien 60,7 mio). I 2014 har Danmark modtaget 14.792 asylansøgere. Modtagelsesprocenten i Danmark er høj. Dertil skal vi føje tusinder af familiesammenføringer hvert år.

- I Danmark gives integrationsydelse til alle dem, der har udsigt til et længere ophold i landet. Dette er selvfølgelig en betydelig udgift for det danske samfund. Desuden vil de nye flygtninge fortsat blive tildelt boliger i den kommune, de bliver overdraget til. De er berettiget til et tre-årigt integrationsprogram, som omfatter jobtræning og et intensivt dansk-kursus, skriver Birger Riis-Jørgensen, og kalder det en del af den danske "samfundskontrakt", at dem, der kan, forsørger sig selv.

- Den danske samfundsmodel, vores velfærdsmodel, er baseret på det princip, at dem, der kan arbejde, skal arbejde og betale skat, og derved bidrage til samfundet. Samfundet vil tage sig af dem, der ikke kan arbejde. Dette gælder især for børn, syge og ældre. Men "samfundskontrakten" står klar: Man modtager udelukkende støtte og hjælp, hvis man ikke har midlerne til at dække dagligdagens omkostninger og ikke har mulighed for at arbejde. Dette gælder for danskerne. Dette vil også gælde for dem, der vælger at søge beskyttelse og hjælp i Danmark.

- Danmark modtager mange flere asylansøgere pr. 1000 indbyggere i forhold til mange andre EU-lande, deriblandt Italien. Hver borger, der får beskyttelse i Danmark, modtager en betydeligt højere økonomisk ydelse, end for eksempel i Italien, skriver Birger Riis-Jørgensen, der til slut understreger, at Danmark aktivt medvirker til at forbedre situationen for flygtninge.

- Danmark yder en aktiv indsats i forbedringen af vilkårene for flygtninge i nærområderne af de værste konfliktramte zoner. I år betaler Danmark næsten 300 millioner euro i humanitær bistand, hvoraf størstedelen går til de områder, der grænser op til de lande, folk flygter fra. Danmark er et af de få lande, der opfylder FNs mål om at bidrage med 0,7 % af landets BNP til udviklingsbistand. Også i denne henseende gør Danmark betydeligt mere i forhold til mange andre EU-lande, deriblandt Italien, skriver han.