Politik

Blå blok indgår aftale om landbrugspakke

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og De Konservative indgået en aftale på fødevare- og landbrugsområdet.

Det oplyser Miljø- og Fødevareministeriet.

Socialdemokraterne og De Radikale forlod forhandlingerne sent mandag aften, hvor aftalen faldt endelig på plads.

Indeholder 30 initiativer

Der er i alt 30 initiativer i den samlede pakke. Blandt andet kommer der en helt ny miljøregulering, der vil være fuldt udbygget i 2021.

Med aftalen er grunden lagt "til fornyet vækst i landbruget", og den giver samtidig "et grønt plus til miljøet" ifølge miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V).

- Med aftalen siger vi farvel til gammeldags regler og indfører en moderne regulering, som ikke tidligere er set i Danmark. Jeg håber, at landmænd og banker nu trygt går i gang med at investere i fremtiden, siger ministeren i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter under videoen

Partierne bag aftalen understreger blandt andet, at landmænd fremover ikke skal mødes af de samme miljømæssige krav, men at der i stedet skal kigges konkret på, om et landbrug ligger tæt på eksempelvis et sårbart vandområde eller langt fra. Kravene vil så være forskellige fra landmand til landmand.

 - Det er slut med, at alle landmænd skal reguleres ens. Fremover vil miljøreguleringen være målrettet og baseret på den nyeste viden, siger Dansk Folkepartis René Christensen, formand for Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

S: Landbrugspakke er en fiasko

Socialdemokraternes landbrugs- og fødevareordfører, Simon Kollerup, mener, at pakken er fiasko.

Han siger, at aftalen kunne være endt som en sejr for miljøet og væksten, men nu bliver miljøet fattigere, og landmændene bliver rigere.

- Det er en sort dag for det grønne Danmark. Regeringen har desværre ikke evnet at lave en bred politisk aftale. Det er en skam, fordi det betyder, at balancen mellem en fremgang for miljøet, væksten og arbejdspladser desværre slet ikke er til stede, siger han til TV 2.

LA: Landbruget kan blive økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt

Mette Bock, der er landbrugsordfører for Liberal Alliance, kalder aftalen for et "paradigmeskift for dansk landbrug".

- Med denne aftale vender vi ganske enkelt kasketten. Vi sikrer, at der kommer en mere målrettet regulering, at fokus flyttes fra modeller til målinger, og at reguleringen af landbruget baseres på faglighed i stedet for følelser.

- Der investeres nu i en omlægning af landbruget, der kan gøre landbruget både økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt i fremtiden. Uden Liberal Alliances indsats var vi ikke kommet så langt, siger Mette Bock i en skriftlig kommentar.

De Konservative er positive

Hos De Konservative er der glæde over indholdet om vandløb i aftalen.

- Det er i aftalen slået eksplicit fast, at vi kun efter en grundig miljøvurdering giver lov til at oprense afvandingskanaler uden miljømæssig værdi, og det var meget vigtigt at slå fast, så vi ikke forringer vandmiljøet og biodiversiteten, siger landbrugsordfører Rasmus Jarlov.

Sidste år beskæftigede fødevaresektoren i Danmark 140.000 personer og eksporterede for 148 milliarder kroner ifølge Miljø- og Fødevareministeriet.

Den nye aftale bidrager samlet set med omkring en milliard kroner i det strukturelle bruttonationalprodukt.

Herunder kan du se, hvordan reglerne for randzoner er i udvalgte lande fra rapporten "Vækst- og nabotjek af miljøregulering og kontrol af primærjordbruget.

Fakta: Omstridte randzoner bliver frivillige med ny aftale

Venstre-regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og De Konservative er sent mandag blevet enige om en aftale på fødevare- og landbrugsområdet.

 Her er en række af de vigtigste punkter i aftalen:

 * Kravet om randzoner og 60.000 hektar flere efterafgrøder fjernes.

 * Harmonikrav for slagtesvin hæves til 1,7 dyrenheder per hektar jord fra 1,4.

 * De reducerede kvælstofnormer skal udfases.

 * Der skal iværksættes og finansieres frivillige kollektive virkemidler som vådområder, minivådområder og skovrejsning.

 * Fra 2018 skal der indfases en ny, målrettet regulering, der differentierer hvor meget kvælstof et landbrug må udlede afhængig af geografisk placering.

 * EU-direktivs mulighed for undtagelser i forhold til vandmiljøindsatsen skal anvendes i videst muligt omfang.

 * Der skal sikres såkaldt klog implementering af EU-regler.

 * Der skal indføres et loft for sagsbehandling af miljøgodkendelse af husdyrbrug på et halvt år.

 * Antallet af love og bekendtgørelser på miljø- og fødevareområdet skal nedbringes med en tredjedel, og der skal laves en ordning, hvor borgere og virksomheder kan melde unødvendige regler.

 * Der er afsat midler fra flere forskellige puljer til økologi.

 * Der skal afsættes 17 millioner kroner over en fireårig periode til et statsligt dyrevelfærdsmærke.

 * Der skal afsættes 161 millioner kroner i 2016 til strategisk fødevareforskning gennem Innovationsfonden.

 * Danmarks eksportstrategi på området skal styrkes - blandt andet ved at afsætte 20 millioner kroner til markedsføring af en såkaldt fødevarefortælling.

 Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet

Top 4 over de værste sprøjtemidler for vandmiljøet

MCPA:

Er det tredje mest brugte sprøjtemiddel. Sundhedsskadeligt og miljøfarligt. Risikosætning R50/53 - giftig for organismer der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidseffekter i vandmiljøet. Læs mere her

Glyphosat - roundup

Det mest brugte sprøjtemiddel. Klassificeret som miljøfarligt. Risikosætning R50/53 - giftig for organismer der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidseffekter i vandmiljøet. Læs mere her

Prosulfocarb - kendt som Boxer.

Det næstmest brugte sprøjtemiddel og det middel, der i 2013 blev fundet på økologiske æbler som følge af nedfald. Klassificeret som miljøfarligt Risikosætning R50/R53: Giftig for organismer der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidseffekter i vandmiljøet. Læs mere her

Pendimethalin

Det fjerde mest brugte middel. Sundhedsskadeligt og miljøfarligt.  Risikosætninger R50/53: Giftig for organismer der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidseffekter i vandmiljøet. Læs mere her

Sprøjtemidlerne er alle ukrudtsmidler. Der bliver også sprøjtet med insektmidler og for dem gælder, at man skal holde 10-50 meteres afstand til vandmiljøet

Kilde: Danmarks Naturfredningsforening