Løkke om svensk grænsekontrol: En meget ulykkelig situation

Når Sverige den 4. januar indfører id-kontrol ved grænserne og det såkaldte transportøransvar, vil det få store konsekvenser for hele Øresundsregionen. 

Det slår statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) mandag fast, efter at den danske regering har fået bekræftet, at vores naboland kort efter nytår tager nye redskaber i brug i kampen for at begrænse antallet af flygtninge og migranter, der kommer til landet. 

- Det er en meget ulykkelig situation. Svenskerne har besluttet den 4. januar at indføre identifkationskontrol, ovenpå den grænsekontrol, de allerede har lavet. Det er der grund til at beklage. Vi har brugt milliarder på at bygge infrastruktur op i Øresundsregionen, vi har brugt millioner af kroner på at brande København og Malmø som et samlet byområde, og nu har svenskerne altså besluttet i virkeligheden at skille det her sammenhængende bysamfund i to dele ved at lave identifikationskontrol, siger Løkke, efter at han mandag eftermiddag havde inviteret alle Folketingets partier til møde i Statsministeriet for at orientere om den danske regerings planer.

- Det her vil betyde, at hverdagen for en masse mennesker, der pendler hen over broen, bliver meget mere besværlig. Det er 31.000 mennesker hver dag. Svenskere, der arbejder i den københavnske detailhandel. Danskere, der bor i Sverige, forklarer statsministeren.

Vil gøre det samme ved dansk-tysk grænse

Samtidig understreger Lars Løkke Rasmussen, at den danske regering er parat til at tage tilsvarende tiltag i brug ved den dansk-tyske grænse, hvis det efter 4. januar viser sig, at mange af de flygtninge, der ellers havde Sverige som endemål, i stedet vælger at blive i Danmark. 

- Vi har besluttet i regeringen, at når det nu er den svenske beslutning – som jeg synes, man skal beklage at det er – så skal vi prøve på at begrænse generne mest muligt, siger Lars Løkke. 

I sidste uge blev et lovforslag om såkaldt transportøransvar stemt igennem i Folketinget. En lov, som har været voldsomt kritiseret af transportvirksomheder, fordi den betyder, at eksempelvis DSB kan blive straffet med bøder, hvis de fragter personer uden gyldige id-papirer eller visum over grænsen til Danmark. Kritikere har påpeget, at det blandt andet vil betyde markant længere rejsetid, hvis man skal krydse grænsen. En konsekvens, som statsministeren anerkender. 

- Det kommer til at belaste. Det vil betyde, at folk får længere rejsetid. Det skaber en risiko for, at vi i Helsingør vil se en trafik, der bryder sammen. Det er på alle måder beklageligt, siger Lars Løkke, der fortsætter: :

- Men vi ønsker ikke at overtage svensk udlændingepolitik. Jeg er styret af en – og kun en – ting; nemlig at passe på Danmark. Og derfor er det regeringens politik at antal betyder noget, og at vi skal gøre, hvad der er klogt for at holde antallet af asylansøgere så langt nede som muligt. Det er også derfor at vi i dag har orienteret partierne om, at vi har det fulde myndighedsberedskab til – hvis vi skønner det er nødvendigt – både at lave grænsekontrol og identifikationskontrol ved den dansk-tyske grænse.

Som situationen er lige nu, afviser Lars Løkke Rasmussen dog at tage muligheden for grænsekontrol og transportøransvar ved den dansk-tyske grænse i brug.

- Lige nu og her er det vores klare vurdering, at hvis vi lavede grænsekontrol i Danmark i dag, så ville vi få flere og ikke færre asylansøgere.

3318 personer har søgt asyl i Sverige den seneste uge, skriver svenske Migrationsverket. De danske myndigheder opgør ikke asyltal på ugebasis, og de sidste tilgængelige tal er fra oktober måned - her søgte 3646 personer asyl, hvilket var rekordhøjt.

Fakta: Det betyder transportøransvar

  • Transportøransvaret betyder, at bus-tog- og søtransportører skal kunne pålægges et strafansvar, hvis de bringer udlændinge uden fornøden rejselegitimation og visum ind i landet - også fra et andet Schengenland, hvis der er indført midlertidig grænsekontrol ved den pågældende grænse. 
  • Hvis trafikselskaberne ikke sørger for, at de rejsende har den fornødne rejselegitimation i form af pas eller visum, risikerer de bøder.
  • Sverige indførte transportøransvar 4. januar, mens Norge i forvejen har transportøransvar.