Politik

Ekspert dumper dansk plan om id-kontrol: Flygtningene kan jo gå over grænsen

Ifølge regeringens plan skal et krav om identitetskontrol i busser, tog og på færger begrænse antallet af asylansøgere i Danmark, hvis der pludselig kommer en større stigning. I praksis vil loven betyde, at tyske busser vil stoppe før den danske grænse, og asylansøgere vil derfra uhindret kunne gå det sidste stykke, hvis de ønsker at søge asyl i Danmark, skriver Politiken lørdag.

Derfor vil den omstridte lov om det såkaldte transportøransvar, som et flertal i Folketinget vedtog i går, have en begrænset effekt på antallet af asylansøgere, hvis den bliver ført ud i livet, vurderer Thomas Gammeltoft-Hansen, der er forskningschef på Institut for Menneskerettigheder.

- Jeg tvivler på, at det vil være nær så effektivt som en tilsvarende ordning mellem Danmark og Sverige. Og slet ikke så effektivt som flytrafikken, netop fordi man jo bare kan stå af og gå de sidste meter hen over grænsen. I den forstand er en landegrænse simpelthen noget andet. Og derfor må man også i sidste ende vurdere, om det overhovedet er proportionelt, siger Thomas Gammeltoft-Hansen til Politiken.

Private selskaber kan straffes

Loven giver regeringen mulighed for at straffe private selskaber, hvis de transporterer personer uden identitetspapirer i busser, tog og på færger på dansk territorium. Det vil i praksis betyde, at selskaberne er nødt til at sikre sig, at de rejsende har pas og visum inden den danske grænse. Ingen ved rigtig hvordan. Regeringen præsenterer planen som sit modsvar, hvis Sverige indfører et lignende krav, hvilket kan ske allerede 4. januar næste år.

Men hvor Danmark og Sverige er forbundet af en bro, man ikke kan krydse til fods, er Danmark og Tyskland som bekendt landfast. Og i Tyskland har Bela Bergemann ikke tænkt sig at lade sine chauffører tjekke passagerernes pas. Han er strategiansvarlig for selskabet Aktiv Bus, der med linje 1 kører hvert 20. minut fra Flensborg og ind i Danmark. Der er ca. 40 afgange om dagen. »Hvis det hele træder i kraft med transportøransvar, vil konsekvensen jo være, at vi ikke kan risikere sådan nogle bøder til vores chauffører eller os som vognmænd. Det vil sige, at ligesom i gamle dage vil vi kun køre til grænsen, men ikke over grænsen«, siger han til Politiken.

Inger Støjberg medgiver, at asylansøgere på den måde vil kunne søge om asyl på den danske grænse.

- Det vil man i princippet godt kunne gøre, men så vil der jo i givet fald være grænsekontrol, siger hun til Politiken.

Fakta: Det betyder transportøransvar

  • Transportøransvaret betyder, at bus-tog- og søtransportører skal kunne pålægges et strafansvar, hvis de bringer udlændinge uden fornøden rejselegitimation og visum ind i landet - også fra et andet Schengenland, hvis der er indført midlertidig grænsekontrol ved den pågældende grænse. 
  • Hvis trafikselskaberne ikke sørger for, at de rejsende har den fornødne rejselegitimation i form af pas eller visum, risikerer de bøder.
  • Sverige indførte transportøransvar 4. januar, mens Norge i forvejen har transportøransvar.