Politik

Universitet har fundet eksempler på plagiat i ministers ph.d.

Det Teologiske Fakultet på Københavns Universistet har fundet en række eksempler på plagiat og selvplagiat i uddannelsesminister Esben Lunde Larsens (V) ph.d.-afhandling, og har derfor nu bedt det såkaldte Praksisudvalg om at gå ind i sagen. 

Det meddeler fakultetet i en pressemeddelelse.

- Vores undersøgelser sætter spørgsmålstegn ved, om afhandlingen overholder normerne for god videnskabelig skik. Og det vil jeg nu gerne have afgjort. Men det er et område, hvor der ikke er en facitliste. I vurderingen indgår bl.a. plagieringens omfang, karakter og kontekst, siger dekan Kirsten Busch Nielsen i pressemeddelelsen.

- Jeg har oversendt sagen til Praksisudvalget. Det er universitetets fælles organ, når det handler om denne type sager. Det er bredt sammensat og har erfaring på området. Udvalget kan vurdere sagen med udgangspunkt i de løbende diskussioner om normer og krav til sådanne afhandlinger.

- Snævert tekstsammenfald

Ifølge fakultetet har virksomheden Urkund foretaget en analyse af afhandlingen, som blandt andet viser "sammenfald" med fem andre tekster, forfattet af Esben Lunde Larsen selv, uden at kilderne er angivet. Der er desuden fundet "snævert tekstsammenfald med et arbejde af en anden forfatter uden henvisning og desuden et løsere sammenfald med en bog skrevet af en tredje forfatter," fremgår det af pressemeddelelsen.

Tidligere på dagen - altså før nyheden om Københavns Universitets plagiatfund - fangede TV 2 Esben Lunde Larsen på Christiansborg til en kommentar om den historie, der er på forsiden af Ekstra Bladet fredag. Her beskrives det også, hvordan der er en række sammenfald mellem Lundes speciale og tidligere opgaver, han har forfattet. Til TV 2 sagde han: 

- Min konklussion med mig selv er, at jeg har gjort alt hvad jeg kunne efter bogen. Er der sneget sig en fejl ind et enkelt sted, så tager jeg selvfølgelig mit ansvar for det.

Ekspert: En alvorlig ting

Professor ved Københavns Universitet, Peter Sandøe, der er næstformand for Praksisudvalget, sagde tidligere på dagen til TV 2:

- Som udgangspunkt er plagiat jo en meget alvorlig ting. Det er jo noget, som man kan blive dømt uredelig for. Men det er vigtigt at gøre sig klart, at for at være uredelig, så skal der ikke bare være objektivt plagiat - og det er der tydeligvis her, for der fremgår nogle ting, uden citationstegn eller kilde, som er taget fra en anden. Men om det vil tælle som uredelighed og derved have konsekvenser for Esben Lunde Larsen, det vil afhænge af, om Udvalget vedrørende Videnskabelig Uredelighed skønner om han har gjort det med vilje. Eller at det er groft uagtsomt. Det vil være en samlet vurdering.

DF: Ser ikke super godt ud

Dansk Folkepartis uddannelses- og forskningsordfører Jens Henrik Thulesen Dahl vil endnu ikke tage endelig stilling til, om støttepartiet mener, at sagen skal have konsekvenser for ministeren. 

- Vi holder ikke hånden under ministeren. Men vi vil gerne se Praksisudvalgets afgørelse, før vi tager endelig stilling. Det ser ikke super godt ud og ligner sjusk, men nu venter vi på den endelige afgørelse, siger han til TV 2. 

Socialdemokraterne vil på baggrund af de nye oplysninger kalde ministeren i samråd: 

- Jeg indkalder nu Esben Lunde Larsen i et hastesamråd, fordi hvis Praksisudvalget på Københavns Universitet finder ud af, at der er plagieret, så kan sagen ryge videre i Udvalget vedrørende Videnskabelig Uredelighed, og det udvalg er Esben Lunde som minister ansvarlig for, siger Jeppe Bruus (S).

- Der skal udpeges medlemmer her i januar, og det er klart, at vi må have klarlagt, hvordan Esben som minister vil forholde sig til, at han skal sidde og udpege medlemmer til et udvalg, der i sidste ende kan komme til at behandle anklager om ministerens ph.d.-afhandling.

Lunde: De færreste, der ikke fejler

TV 2 forsøger at få en kommentar fra Esben Lunde Larsen til den nye udmelding fra Københavns Universitet. I en pressemeddelelse udtaler han:

- Skulle jeg have begået nogen fejl i min afhandling, vil det naturligvis ærgre mig gevaldigt. Men det er nok de færreste, der går gennem et arbejdsliv uden at fejle. Det kan også ske for mig.

Han påpeger også, at det i første omgang var ham selv, der bad universitetet se nærmere på hans afhandling, fordi der pludselig kom fornyet fokus opgaven, der handler om Grundtvigs frihedsbegreb.

Plagiat

"Universitetet anser plagiat, herunder selvplagiering (genbrug af egen tekst uden kildeanvisning og citationstegn), for at være et brud på god videnskabelig skik. Man kan således ikke få anerkendelse for den samme indsigt, udredning og konklusion to gange."

Kilde: Københavns Universitet

Praksisudvalget

Københavns Universitets Praksisudvalg behandler spørgsmål om god videnskabelig praksis. Det er sammensat af otte medlemmer på tværs af mange fag. Det udpeges af fakulteternes akademiske råd blandt universitetets professorer og lektorer. Udvalget arbejder uafhængigt af ledelsen på universitetet og træffer afgørelser om, der foreligger et brud på god videnskabelig praksis. Formanden er juraprofessor dr.jur. Thomas Riis

Kilde: Københavns Universitet