Politik

Engell: Forholdet mellem Danmark og Sverige er iskoldt

- Det er en meget alvorlig krise. Danmark og Sverige er på kollisionskurs, når det gælder de to landes udlændingepolitik.

Det vurderer TV 2's politiske kommentator Hans Engell efter dagens usædvanligt skarpe duel på ord mellem den danske og den svenske regering.

- Der er et iskoldt politisk forhold mellem Danmark og Sverige på det højeste, politiske niveau lige nu, siger Hans Engell.

Det første udfald kom fra den svenske justits- og migrationsminister Morgan Johansson. Den socialdemokratiske svenske minister har tidligere kritiseret Danmarks integrationspolitik, blandt andet langede han kraftigt ud efter den danske integrationsminister Inger Støjbergs annoncer i mellemøstlige dagblade, der opfordrede flygtninge og asylsøgere til at fravælge Danmark som asylland.

"Vi har nået loftet. Det har Danmark ikke"

På et pressemøde onsdag om de svenske planer for at kontrollere identiteten på alle, der rejser over Øresund, beklagede han igen, at Europa ikke har kunnet enes om en fælles politik for modtagelsen af flygtningestrømmen.

-Det tragiske i alt det her er jo, at Europa sagtens kunne have håndteret det, hvis man havde delt ansvaret. Når en række lande overhovedet ikke vil være med til det, så er der jo kun nogle få lande tilbage, sagde den svenske minister.

Og så tilføjede han et lille svirp til Danmark:

- Vi har nået flygtningeloftet. Det har Danmark ikke, sagde han.

Den udtalelse fik den danske regering til at svare skarpt igen:

- Jeg konstaterer bare, at det ikke er op til svenskere at vurdere dansk udlændingepolitik. Svenskerne har haft deres egen udlændingepolitik. Den er de åbenbart ved at segne under, og det, der er optræk til nu, er, at man tager instrumenter i brug, hvor man tvinger udviklingen i Ørestadsregionen baglæns. Med risiko for tabte arbejdspladser og tabt velstand. Det er et svensk problem, sagde Lars Løkke Rasmussen i dag.

Tonen er helt usædvanlig

Tonen mellem de to nordiske nabolande er helt usædvanlig, vurderer Hans Engell.

- Den måde vores statsminister formulerer sig på er jo et udtryk for, at de to lande taler et helt forskelligt sprog, når vi taler udlændingepolitikken. Og der er jo en tone imellem dem, også på det personlige plan, som vi skal mange, mange år tilbage for at finde tilsvarende. Det så vi også på det nordiske statsministermøde for nylig, siger Hans Engell.

Dengang i oktober, var Lars Løkke Rasmussen vært for sine nordiske statsministerkolleger på Marienborg. Ved den lejlighed talte den svenske statsminister Stefan Löfven også for en fælles europæisk løsning på problemet.

- Vi er helt enige om, at vi som lande må følge reglerne, og det er retten til at søge asyl. Den ret har man i Sverige, såvel som i Danmark, sagde han efter statsministermødet.

Alle søger egne løsninger

Men en fælles løsning blev aldrig til noget, og nu går Sverige altså sine egne veje. Det kan få alvorlige konsekvenser for både Danmark og Sverige, vurderer Hans Engell:

- Det kan først og fremmest få en konsekvens, at Sverige indfører regler, som tvinger Danmark til at gennemføre tilsvarende regler, altså med lukninger og stramninger med at sikre, at man ikke pludselig får en stor tilrejsestrøm i Danmark. I det hele taget at man ligger og spiller bolden frem og tilbage mellem hinanden. Det naturlige ville jo være i et nordisk samarbejdes ånd, at de to lande talte sammen om fælles løsninger. Og det er jo det man ikke kan finde, og dermed er man på kollisionskurs. Og hvert land vil så søge sine egne løsninger, hvilket vil sige, at der kommer så få som muligt til landet.

- Desuden betyder det, at de to lande dermed ikke kan give hinanden den støtte i EU-sammenhæng, hvor det ellers havde været naturligt at de nordiske lande stod sammen, siger Hans Engell.

Sverige vil begrænse antallet af asylansøgere

Den svenske regering har lanceret en række nye stramninger på flygtninge- og asylområdet. Den nye pakke skal ifølge statsminister Stefan Löfven medvirke til, at Sverige skal få færre asylansøgere i fremtiden.

  • For ægtepar kræves det nu, at begge skal være fyldt mindst 21 år for at få retten til familiesammenføring.
  • Den svenske regering vil indføre id-kontroller på busser og tog til Sverige.
  • Nu skal opholdstilladelserne være tidsbegrænset for alle flygtninge, som ikke er kvoteflygtninge.
  • En midlertidig opholdstilladelse skal gælde i tre år for flygtninge og et år for subsidiær beskyttelse. Subsidiær beskyttelse med midlertidig opholdstilladelse skal ikke give ret til familiesammenføring.
  • Forsørgerpligt kommer til at gælde for alle, der ikke søger om familiesammenføring inden for tre måneder efter tildelingen af flygtningestatus.
  • Nu skal der kun ydes en opholdstilladelse af humanitære grunde i meget begrænsede tilfælde.
  • Endelig skal der indføres identitetskontrol i samtlige kollektive transportmidler i Sverige
  • Børn og familie, der allerede er blevet indregistreret i Sverige, er undtaget af de nye regler.
  • Udlændingeloven skal tilpasses efter EU's minimumsniveau senest i april. Det handler om en midlertidig lovgivning, som skal gælde i tre år.

Kilde: TT