Politik

FAKTA: Asylansøgers vej gennem det danske system

De mange personer, der har søgt asyl i Danmark den seneste tid, kan komme til at vente længe, før deres ansøgning om asyl er behandlet.

I øjeblikket er ventetiden op til ti måneder for at komme til en såkaldt oplysnings- og motivsamtale hos Udlændingestyrelsen.

Herunder er proceduren i grove træk skitseret, når en person søger om asyl i Danmark:

  • Personer, der søger asyl i Danmark, registreres af politiet og får taget foto og fingeraftryk. Vedkommende indkvarteres herefter normalt på Center Sandholm ved Birkerød.  
  • Hernæst skal asylansøgeren som udgangspunkt udfylde et ansøgningsskema, der handler om årsagen til, der søges om asyl. Her stilles der en række spørgsmål om ansøgerens politiske aktiviteter og konflikter i hjemlandet.  
  • Udlændingestyrelsen indkalder herefter asylansøgeren til en såkaldt oplysnings- og motivsamtale, hvor ansøgeren bliver spurgt om nationalitet, rejserute og asylmotiv. Herefter afgøres det, om anmodningen om asyl skal behandles i Danmark eller et andet land.  
  • Hvis rejsen til Danmark er gået igennem et sikkert tredjeland, eller hvis et andet europæisk land ifølge Dublin-forordningen er forpligtet til at behandle asylsagen, skal sagen ikke behandles i Danmark.  
  • Hvis Udlændingestyrelsen beslutter, at en ansøgning om asyl skal behandles i Danmark, vil ansøgeren som udgangspunkt blive indkaldt til endnu et interview hos Udlændingestyrelsen.  
  • Under interviewet skal svarene fra ansøgningsskemaet og oplysnings- og motivsamtalen uddybes. Det er et grundigt interview, som ifølge Dansk Flygtningehjælp i nogle tilfælde kan vare en hel dag.  
  • Afgør Udlændingestyrelsen (eller i visse tilfælde Flygtningenævnet), at ansøgeren opfylder betingelserne for at få asyl, får vedkommende opholdstilladelse i Danmark, og asylsagen er færdigbehandlet.  
  • Herefter er det kommunens ansvar at hjælpe den nye borger med at blive integreret og lære det danske sprog og kulturen gennem et treårigt integrationsprogram.  
  • En ansøger, der har fået endeligt afslag, skal rejse ud af Danmark. Den afviste asylansøger indkaldes til samtale med politiet med henblik på at arrangere hjemrejsen. Har vedkommende ikke penge til hjemrejsen, betaler politiet flybilletten.

Kilder: Dansk Flygtningehjælp