Politik

Asylansøgere bliver passive af lange ventetider

Når asylansøgere kommer til Danmark, kan der gå op mod ti måneder, inden de bliver indkaldt til den indledende samtale, der skal fastslå ansøgerens identitet og ret til asyl. Det skriver Jyllands Posten.

Men den lange ventetid i asylcentrene kan gøre asylansøgerne passive, lyder det fra Eva Singer, der er asylchef i Dansk Flygtningehjælp.

- I den periode man opholder sig på et asylcenter, risikerer man at blive pacificeret af systemet.

- De har taget ansvar for deres eget liv hele tiden, og pludselig har de svært ved selv at få lov at tage beslutninger. Jo længere tid man sidder i den situation, jo sværere bliver det at komme i gang igen, siger Eva Singer til Ritzau.

Eva Singer har forståelse for, at der er kommet ekstraordinært mange asylansøgere til Danmark i år, men det er afgørende for ansøgernes asylmuligheder, at der ikke går så lang tid inden samtalerne, mener hun.

- En konkret problemstilling er, at der går så lang tid før, at de får mulighed for at fortælle om deres asylmotiv.

- Det vil naturligt gøre, at der vil være nogle ting, man har svært ved at huske, når man endelig kommer til samtale, som er noget myndighederne lægger meget vægt på, siger hun.

Derfor opfordrer Eva Singer til, at der bliver ansat flere medarbejdere i Udlændingestyrelsen, så der er flere ressourcer til at varetage de mange indledende samtaler med asylansøgerne.

- Man skal have flere medarbejdere i Udlændingestyrelsen, som er kvalificerede til at tage de samtaler og træffe de afgørelser. Og man burde bruge endnu længere tid på at oplære nye medarbejdere, fordi det er nogle vanskelige afgørelser, de skal træffe, siger hun.

Her er asylstramningerne

 • 1.     Begrænsning af varigheden af opholdstilladelser til flygtninge
 • 2.     Udskydelse af retten til familiesammenføring for flygtninge med midlertidig beskyttelse
 • 3.     Skærpelse af adgangen til at opnå permanent opholdstilladelse
 • 4.     Stramning af reglerne om inddragelse af flygtninges opholdstilladelse mv.
 • 5.     Gebyrbetaling
 • 6.     Øget egenbetaling for asylansøgeres ophold i Danmark
 • 7.     Mulighed for at undersøge, om asylansøgere har medbragte midler
 • 8.     Færre på kostpenge ved øget brug af cafeterier på asylcentrene
 • 9.     Nedsættelse af økonomiske ydelser til asylansøgere
 • 10.     Tilbagerulning af ekstraordinær asylrådgivning
 • 11.     Tilbagerulning af asylaftalen
 • 12.     Integrationsydelsen udbredes til at omfatte flere
 • 13.     Reform af ægtefællesammenføringsreglerne mv.
 • 14.     Genindførelse af ”integrationspotentiale-kriteriet” ved udvælgelse af kvoteflygtninge
 • 15.     Afskaffelse af statens betaling for transport til familiesammenførte til herboende flygtninge
 • 16.     Styrket indsats for at udsende afviste asylansøgere og andre udlændinge uden lovligt ophold
 • 17.     Øget adgang til frihedsberøvelse af afviste asylansøgere mv.
 • 18.     Kortere udrejsefrist
 • 19.     Skærpet kontrol med udlændinge i udrejsecenter
 • 20.     Nyt udrejsecenter i afstand fra større byer
 • 21.     Mere konsekvent brug af meldepligt og opholdspligt
 • 22.     Øget kapacitet til indkvartering, herunder telte
 • 23.     Adgang til at fravige planloven i forhold til asylindkvartering
 • 24.     Adgang til uden ejerens samtykke i akutte tilfælde at gøre brug af offentlig ejendom til asylindkvartering eller tilbageholdelsesfaciliteter
 • 25.     Adgang til at pålægge kommunerne operatøransvar for asylcentre
 • 26.     Mulighed for bistand fra private aktører til at løse myndighedsopgaver på udlændingeområdet
 • 27.     Oprettelse af modtagecentre
 • 28.     Mulighed for at begrænse domstolsprøvelsen af frihedsberøvede udlændinge til kun efter anmodning
 • 29.     Mulighed for at tilbageholde asylansøgere med henblik på at fastlægge identitet mv.
 • 30.     Skærpelse af straffen for tiggeri
 • 31.     Mulighed for at standse bus-, tog- og færgedrift
 • 32.     Lettelse af krav om rum mv. ved boligplacering af flygtninge
 • 33.     Lettelse af regler om støj og miljø ved boligplacering af flygtninge
 • 34.     Styrket integrationsprogram