Politik

Venstre-byrødder: Vi kan ikke løse integrationen

Optimismen har trange kår i store dele af Venstres kommunale bagland, hvor man har mistet troen på, at man kan lykkes med integrationen.

Seks ud af ti Venstre-byrådsmedlemmer svarer i en rundspørge, som TV 2 har gennemført forud for Venstres landsmøde i weekenden, at de ”i mindre grad”, ”i ringe grad” eller ”slet ikke” mener, at deres kommune er i stand til at integrere hverken de flygtninge og indvandrere, der er i kommunen eller de nye, der kommer til.

Og adspurgt om hvorfor, svarer 22 procent af byrådsmedlemmerne, at flygtninge slet ikke kan integreres. En af de skeptiske stemmer i regeringspartiets bagland er Bo Libergren, der er medlem af både Odense Byråd og regionsrådet i Syddanmark. Han mener antallet er et problem.

- Man kan ikke integrere sig ud af en eksplosion. Der kommer simpelthen for mange. Vi har i forvejen store problemer med muslimske indvandrere, siger han til TV 2.

Artiklen fortsætter under grafikken...

Antallet spiller en afgørende rolle

Borgmesteren i Assens, Søren Steen Andersen, svarer, at hans kommune ”i mindre grad” er i stand til at løse opgaven.

– Jo hurtigere flygtningene kan komme ud og bo i vores byer og landsbyer, desto hurtigere kan de blive integreret, siger han og peger på, at Assens som en landkommune har gode forudsætninger for at løse opgaven.

- Det kan vi, når vi får et passende antal. Men hvis vi får så mange, at flygtningene skal indkvarteres i teltlejre kan det ikke lykkes, siger han.

Mens 81,5 procent af hans partifæller i byrådene synes, at integrationsydelsen er en god idé, hører Søren Steen Andersen til de 11,1 procent, der svarer, at den er for lav. Den er ifølge ham medvirkende til, at integrationen bliver en sværere nød at knække.

- Vi er nødt til at gøre noget ved tilstrømningen. Men vi har enormt store udfordringer med at finde boliger, når ydelsen er så lav. Vi har ingen huse, der kan betales for de penge, og det giver et behov for midlertidige boliger, siger han.

Virksomhederne skal have en gulerod

Greves borgmester Pernille Bechmann mener, at der rum til forbedring i kommunernes integrationsopgave. Og der mangler et redskab i værktøjskassen, påpeger hun.

- Hvis ikke virksomhederne får et incitament til at tage flygtninge i arbejde, bliver det svært. Som det er nu må man investere meget i en flygtning får at få et langsigtet afkast. Det koster tid og resurser for virksomhederne.

Artiklen fortsætter under grafikken...

Det store flertal – 64,9 procent – af Venstres bagland i kommunerne opfordrer indvandringen til Danmark som en udfordring, der skal løses, men samtidig siger 29 procent lige ud, at de opfatter det som en trussel mod velfærden.

Det er forkert tilgang, mener partiets udlændingeordfører Marcus Knuth.

- Jeg er ikke enig i, at integration ikke kan lade sig gøre. Men det er en svær opgave. Nogle integreres hurtigt, mens andre er årtier om det. Man skal passe på ikke at skære alle flygtninge over en kam, siger han til TV 2.

Herhjemme er indvandringen heller ikke nogen trussel mod velfærden. Men i Sverige er systemet med Knuths ord ”ved at bryde sammen”.

- Jeg synes situationen i Danmark er håndterbar. Og det er for at sikre, at den fortsat er det, at vi nu kommer med flere stramninger på asylområdet. Vi må have den tilgang til det, at det er en opgave, der skal løses, siger han.

S: Regeringen har mistet grebet

Socialdemokraternes udlændingeordfører Dan Jørgensen mener tallene taler sit eget tydelige sprog.

- Det viser mig, at regeringen ikke har greb om situationen. Der er behov for forskellige tiltag. Derfor håber vi på, at de forhandlinger, vi sidder i lige nu fører til to ting: For det første at vi samlet set får strammet op, så der kommer færre til Danmark. For det andet at kommunerne aflastes - eksempelvis ved at lave statsligt drevne flygtningelejre, siger han.

Han er lidet overrasket over, at mere end hver fjerde V-byrådsmedlem opfatter indvandringen som en trussel mod velfærden.

– Det er klart, at når vi ser så store grupper, som vi gør nu, så har det enorme omkostninger. Både i forhold til økonomi, men også i forhold til vores sammenhængskraft, siger Dan Jørgensen.

Tilbage i Venstre-baglandet sidder en noget ærgerlig Michael Gatten, der er medlem af Københavns Borgerrepræsentation og tidligere også har været byrådsmedlem i Brøndby.

- Jeg er ked af, hvis vi i Venstre skal kendetegnes for samme retorik som Dansk Folkeparti, hvor man taler til frygten og til maven, fremfor til fornuften og til hjernen. Som Venstre altid har været garant for, så insisterer jeg også personligt på den positive tilgang til mennesker, hvor vi tager udgangspunkt i den enkeltes potentiale og muligheder, siger han.

Om undersøgelsen

TV 2 har forud for Venstres landsmøde i denne weekend gennemført en internet-rundspørge til de 760 byrådsmedlemmer, der repræsenterer Venstre. Undersøgelsen er gennemført i perioden 11. til 20. november 2015. Det har været muligt kun at besvare dele af spørgeskemaet. I alt har 299 byrådsmedlemmer svaret på det samlede skema eller på dele af det. Idet det varierer hvor mange, der har besvaret de enkelte spørgsmål, varierer den statistiske usikkerhed også.