Politik

Støjberg efter kritik af hastelov: Det kommer ikke til at ændre noget

Når Folketinget fredag efter alt at dømme stemmer nye regler på udlændingeområdet igennem, får udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg udvidet sine beføjelser i en grad, hun selv har betegnet som vidtgående.

Det sker efter en hastebehandling på bare tre dage i Folketinget og trods skarp kritik fra en række jurister, der trods den ikke-eksisterende høringsproces har analyseret loven.

Institut for Menneskerettigheder og Amnesty når samme konklusion: Forslagene er i strid med Danmarks internationale forpligtelser.

Et punkt er især et problem

I sin konklusionen skriver Institut for Menneskerettigheder, at der særligt er et punkt, som instituttet mener er kritisabelt:

Regeringen har foreslået, at udlændinges krav om at blive stillet for en dommer inden for 72 timer efter at være blevet frihedsberøvet skal kunne suspenderes af ministeren. Det er særligt det forslag, Institut for Menneskerettigheder hæfter sig ved.

- Som lovteksten er formuleret, giver loven mulighed for langvarige indgreb i frihedsrettighederne, siger direktør for instituttet, Jonas Christoffersen.

- Vi foreslår derfor, at der indsættes konkrete tidsfrister eksempelvis på syv dage for at sikre, at reglerne ikke anvendes i strid med internationale menneskerettigheder.

Tænketank: Et brud med retsstatsprincipper

Også chefjurist Henriette Kinnunen fra tænketanken Cepos er betænkelig ved den del af forslaget, som hun kalder et brud med retsstatsprincipper.

Inger Støjberg er imidlertid ikke til at rokke.

- Vi både læser og forholder os til det, men det kommer ikke til at ændre noget i forhold til den lov, der er lagt frem, siger hun.

Juristerne kritiserer også det ekstreme hastværk, der umuliggør en egentlig høringsproces.

- Loven bryder ikke konventioner

Støjberg erkender, at det altid er en fordel at køre lovgivningen i den normale proces.

- Omvendt skal vi ikke bringe os selv i en situation, hvor vi kommer til at stå på hælene og pludselig ser en meget, meget stor tilstrømning, siger hun.

- Kritik gør jo altid indtryk, men det, som Institut for Menneskerettigheder siger, er, at der ikke er noget i selve loven, der gør, at vi bryder konventionerne, men at hjemlerne til den til enhver tid siddende minister vil kunne bruges til at overskride konventionerne, siger Inger Støjberg.