Politik

Ny finanslov på plads: Så meget billigere bliver nye biler

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har netop indgået aftale om en finanslov for 2016.

Grundskyld fastfryses i 2016, der afsættes en milliard til ældre, og registreringsafgift sænkes.

Et af de store punkter i aftalen er, at den højeste del af registreringsafgiften (afgiftsværdien fra 81.700 kr. og opefter) bliver sænket fra det nuværende niveau på 180 procent til 150 procent.

Det betyder, at en mellemstor familiebil bliver mellem 10.000 og 20.000 kroner billigere. Fra 2016 går grænsen for, hvornår den højeste del af registreringsafgiften skal betales ved 82.800 kr.

For store biler som for eksempel en VW Passat bliver besparelsen næsten 40.000 kr., mens den for de helt dyre biler, eksempelvis en Audi A6 lander på næsten 60.000 kr.

Med nedsættelsen vil statskassen gå glip af 350 millioner kroner ifølge papiret fra Finansministeriet, mens arbejdsudbuddet vil blive påvirket positivt med 675 fuldtidspersoner. Særligt Liberal Alliance har krævet indrømmelser på registreringsafgiften. Partiet så helst, at registreringsafgiften bliver afskaffet helt.

 - Liberal Alliance ønsker som bekendt at fjerne registreringsafgiften helt, og første hug i afgiften var det sværeste. Liberal Alliance vil arbejde for at sænke den yderligere, hver gang vi får chancen, siger Anders Samuelsen (LA).

Finansminister Claus Hjort Frederiksen siger om den samlede aftale:

- Jeg er glad for at kunne præsentere en meget ansvarlig finanslovsaftale. Inden for de stramme økonomiske rammer, vi havde til rådighed, er det lykkedes os at styrke kernevelfærden, samt gøre livet lettere for både borgere og virksomheder. Samtidig styrker vi de offentlige finanser, så der også i fremtiden vil være tillid til dansk økonomi.en.

Mindre offentlig vækst til Dansk Folkeparti

Dansk Folkeparti havde på forhånd lagt op til en offentlig vækst på 0,8 procent i den offentlige sektor, men når ikke målet i finansloven for 2016. Det erkender formand Kristian Thulesen Dahl.

- Jeg er ret overbevist om, at realvæksten næste år vil vokse - også ud over de 0,3 procent, som lå i regeringens oprindelige finanslovsforslag.

- Det bliver der regnet på nu, efter at vi er færdige med aftalen, og så kommer der en konstatering omkring det, siger han.

Det fremgår også, at regeringen skønner, at der i 2016 kommer væsentligt flere asylansøgere til Danmark end de 15.000 personer, der har været forventningen indtil nu. Det medfører udgifter som skal finansieres gennem udviklingsbistanden, og hvis det ikke er nok, skal pengene hentes i reserverne.

Fastfrysning af grundskyld

Det Konservative Folkeparti har længe kæmpet for, at den omdiskuterede grundskyld skal fastfryses på grund af fejl i Skats ejendomsvurderinger.

I den nye finanslov bliver partiet imødekommet ved, at grundskylden for 2016 fastfryses til niveauet for i år. Fastfrysning gælder for alle ejerboliger og koster statskassen 570 millioner kr.

Fastfrysningen af grundskylden glæder formand Søren Pape Poulsen.

-Det har hele tiden været et helt afgørende krav fra vores side, at vi fik skabt tryghed om boligejernes økonomi. Grundskylden er tordnet i vejret og har skabt utryghed for mange boligejere. Vi mener, at ingen skal beskattes fra hus og hjem. Derfor kæmpede vi for at fastfryse grundskylden. Det er nu lykkedes, siger han.

Aftalen indeholder også et løft af sundhedsområdet med fokus på ældre på i alt 2,4 mia. kr. i 2016. Konkrete tiltag inkluderer hurtigere udredning og behandling, indsats for demente og ældre medicinske patienter, løft til fødeafdelinger og tryghed for akuthjælp i alle dele af landet.

Der afsættes også 200 mio. kr. fra 2016 og til at nedsætte bo- og arveafgiften ved overdragelse af en erhvervsvirksomhed til nære familiemedlemmer.

Sænket udviklingsbistand

Regeringen har haft som mål at nedbringe udviklingsbistanden fra det nuværende niveau på 0,87 procent af bruttonationalindkomsten (BNI) til 0,7 procent, som er FN’s officielle mål.

I den ny aftale fremgår det, at udviklingsbistanden for 2016 bliver bragt ned til et niveau på 0,71 procent af bruttonationalindkomsten.

Søren Pape Poulsen, formand for Det Konservativ Folkeparti, sagde ved Folketingets åbningsdebat i begyndelsen af oktober, at han ikke kunne se for sig, at udviklingsbistanden kunne ende på 0,7 procent af BNI. ”Det er simpelthen at skære for hårdt på nuværende tidspunkt,” sagde Søren Pape Poulsen og nævnte, at grænsen burde gå ved 0,8 procent.

Med den nye aftale ender udviklingsbistanden for 2016 altså kun en anelse højere, end det, som Det Konservative Folkeparti i oktober mente, var for hårdt.

NOx-afgift sænkes

Regering havde på forhånd lagt op til, at den såkaldte NOx-afgift skulle fjernes. Det bliver den ikke helt, fremgår det af finansloven. Til gengæld sænkes den væsentligt fra det nuværende niveau på 25 kr. pr. kg. til 5 kr. pr. kg. Det svarer til, at NOx-afgiften kommer ned på niveauet fra 2011, hvorfra SR-regeringen med finansloven for 2012 hævede den til 25 kr. pr. kg. Reklameafgiften bliver helt afskaffet.

Dansk Folkeparti har krævet en ”ældre-milliard”, og det krav bliver imødekommet i den nye aftale. Her kan landets kommuner søge om penge til specifikke formål.

Der er også aftalt en styrket indsats af dyrevelfærd. Der afsættes yderligere fire mio. kr. i 2016 til dyrevelfærdspuljen.

Liberal Alliance har ud over registreringsafgiften også fået gennemført en forøgelse af tilskudsprocenten (koblingsprocenten)for frie grundskoler. Den hæves fra 71 til 73 procent.

Hovedpunkter i finansloven for 2016

* Sundhedsområdet får i alt tilført 2,4 milliarder kroner i 2016. Pengene gives med "fokus på ældre" og skal gå til hurtigere udredning og behandling, indsats for demente og ældre medicinske patienter, løft til fødeafdelinger og tryghed for akuthjælp i alle dele af landet.

* Der skabes en årlig "værdighedsmilliard" på ældreområdet. Pengene skal gå til udbredelse og implementering af en "værdighedspolitik" i alle kommuner.

* Der afsættes 1,9 milliarder kroner mere til politiet i de kommende fire år.

* Der indføres en "fast" udlændingepolitik, hvor flere omfattes af den nye integrationsydelse.

* Registreringsafgiften sænkes fra 180 procent til 150 for personbiler og motorcykler.

* Grundskylden fastfryses på beløbsniveau i 2016.

* Forældre, der sender deres børn i frie grundskoler, får en højere tilskudsprocent til betalingen.

* Boligjobordningen genindføres for 2015 og videreføres som en ny "grøn ordning" i 2016 og 2017.

* Der indføres et nyt kontanthjælpsloft, som skal øge incitamentet til at tage et arbejde.

* Der skabes en ramme på 150 millioner kroner om året til "vækst og udvikling i hele Danmark".

* NOx-afgiften nedsættes, og reklameafgiften annulleres.

* Der skabes bedre vilkår ved generationsskifte i familieejede virksomheder.

* En ny ramme på 75 millioner kroner årligt til fødevare- og landbrugspakke.

* Kompenserende miljøtiltag for lempning af landbrugets kvælstofregulering.

Kilde: Finansministeriet