Politik

Aftale om kontanthjælpsloft på plads: Udskældt regel er tilbage

Regeringen har onsdag middag landet en aftale om et kontanthjælpsloft med de øvrige borgerlige partier. Dermed bliver der sat en grænse for hvor meget, man kan modtage i offentlige ydelser. Med aftalen vinger regeringen endnu et valgløfte af, understregede beskæftigelsesministeren, da han præsenterede aftalen.

- Venstre gik til valg på at det bedre skulle kunne betale sig at arbejde, og med den aftale, vi har lavet nu, har vi sikret, at det i alle situationer til enhver tid er sådan, at mennesker får mere ud af at tage på arbejde end de kan få ud af at lade sig forsørge i kontanthjælpssystemet, lød det fra Jørn Neergaard Larsen (V).

Aftalen betyder, at kontanthjælpsmodtageres mulighed for at holde ferie bliver forringet, så man fremover kun har ret til fire ugers ferie og ikke fem som i dag. Det bliver dermed ikke helt umuligt at holde ferie, sådan som regeringen ellers havde lagt op til i sit udspil, men det vil ikke længere være muligt at holde alle fem ugers ferie på en gang. Man kan således ikke være væk hele juli, men højst i to sammenhængende uger ad gangen.

Regeringen havde lagt op til at finde 10 millioner kroner årligt ved at afskaffe den ret til fem ugers ferie, som kontanthjælpsmodtagere i dag har ret til efter at have været i systemet i et år.

225 timers-reglen er tilbage

Med aftalen genindfører de borgerlige partier samtidig den af venstrefløjen stærkt udskældte 225 timers-regel, som den daværende SR-regering afskaffede i 2011. Reglen siger, at et ægtepar på kontanthjælp begge skal have 225 timers arbejde inden for et år. Gør de ikke det, mister den ene af dem kontanthjælpen. Reglen gælder også for enlige.

Dansk Folkeparti har sat en stopper for regeringens bebudede harmonisering af kontanthjælpssatserne til unge. Regeringen havde lagt op til, at alle unge uanset uddannelse skulle have samme ydelse – nemlig den laveste, som unge uddannelse får. Men sådan bliver det ikke, og dermed får regeringen 25 millioner mindre i provenu ved aftalen.

Siden regeringen kom med sit forslag til et kontanthjælpsloft, har regeringen ændret på de økonomiske forudsætninger. Oprindeligt regnede man med en mindsteløn på 18.500 kroner, men nu arbejder man med samme mindsteløn som Dagpengekommissionen, nemlig 17.700 kroner. Kontanthjælpsloftet betyder, at man maksimalt kan få 80 procent af dette beløb i offentlige ydelser. 

I alt forventer regeringen at hente 530 millioner kroner ved dagens aftale. Penge, som man vil bruge på skattelettelser for de lavtlønnede.

Kontanthjælpsloftet træder i kraft til april næste år.