Politik

Overblik: Sådan ser den nye politiaftale ud

En ny politiaftale er på plads, og her kan du få overblik over, hvad den indeholder.

Regeringen har sammen Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative indgået aftalen, der sætter rammerne for politiområdet de næste fire år.

Samlet øges aftalen politiets bevilling med omkring 1,9 milliarder kroner frem mod 2019. Ca. 480 mio. kr. årligt i gennemsnit

Aftalen indeholder en række initiativer, som skal styrke indsatsen på en række politisk prioriterede områder:

Terror

Der afsættes cirka 600 millioner kroner om året til styrket indsats med terror over de næste fire år. Aftalen lægger op til at følge de anbefalinger, som Rigspolitiet og Politiets Efterretningstjeneste (PET) kom med efter skudangrebene mod København i februar.

Det betyder blandt andet flere penge til bevogtning og personbeskyttelse, mere uddannelse, et nyt, nationalt koncept for skydetræning, bedre beskyttelsesudstyr, mere videoovervågning og flere penge til operationer og efterretning hos PET.

Samtidig etableres der fire døgnbemandede "situations- og operationscentre" til brug ved større hændelser som eksempelvis terrorangreb. Centrene placeres hos henholdsvis politiet i Østjylland og København samt hos PET og Rigspolitiet.

Indsats i grænseområder

Der afsættes 50 millioner kroner i 2016 stigende til 125 millioner kroner i 2019 til øget kontrol i de danske grænseområder samt havne og lufthavne. En del af pengene går til Skat.

Pengene skal gå til mere mandskab og nyt udstyr, og der skal være yderligere patruljering i grænseområderne med fokus på udlændingekontrol og bekæmpelse af international kriminalitet.

Øget robusthed

65 millioner kroner næste år stigende til 250 millioner kroner i 2019 er sat af til, at politiet kan blive godt rustet til at håndtere nye og komplekse kriminalitetsformer som cyberkriminalitet og økonomisk kriminalitet samt en styrket indsats i socialt udsatte boligområder.

Flere på politiuddannelse

Optaget på politiskolen ventes fordoblet til 1830 over de næste fire år. Samtidig forkortes grunduddannelsen fra tre til to år, mens der skal åbnes en ny politiskole i det vestlige Danmark. Til det formål er der skabt en reserve på 50 millioner kroner om året fra 2018.

Omprioritering

Politiet skal løbende effektivisere og ventes at opnå besparelser på 308 millioner kroner om året i 2019. Samtidig skal der frigives 700 betjener til "kerneopgaver"

Opgaver, som ikke kræver politifaglighed, skal flyttes til andre medarbejdere. Som eksempler nævnes paskontrol, bemanding af alarmcentral, automatisk trafikkontrol, servicecentre og køreprøver. Det skal undersøges om private aktører kan løse disse opgaver.

Fortsættelse af eksisterende indsats

270 millioner kroner om året er der sat af til at videreføre initiativer fra den tidligere politiaftale i de næste fire år. Det drejer sig blandt andet om indsats mod rockere og bander, indbrud og mobil videoovervågning.

Finansiering

Samlet øges finanslovbevillingen med 1,9 milliarder kroner over aftaleperioden, pengene kommer fra den centrale forhandlingsreserve, som blandt andet har trukket midler fra statens jernbanetilskud til Storebæltsbroen og de varslede besparelser på ungdomsuddannelserne.

Kilde: Justitsministeriet og Finansministeriet

Hovedpunkter i aftalen

- Dansk politi tilføres med aftalen ca. 1,9 milliarder kroner EKSTRA i løbet af de næste fire år.

- Med aftalen styrkes terrorbekæmpelsen. Udgiften til styrkelsen udgør i størrelsesordenen 600 mio. kr. årligt.

- Aftalen indebærer, at der optages 150 ekstra elever på Politiskolen i 2016 og 2017. Herefter skal optaget på uddannelsen diskuteres igen.

- Der oprettes endnu en politiskole (studiestart i 2018) - den skal  ligge i det vestlige Danmark.

- Kontrollen i græseområdet øges så der foretages flere  patruljeringer.