Politik

I Gentofte tæller au pair-pigerne med som flygtninge

De mange filippinske au pair-piger i Gentofte Kommune er med til at holde antallet af flygtninge i kommunen nede.

Det bekræfter udlændingestyrelsen overfor lokalavisen Villabyerne.

Når det regnes ud, hvor mange flygtninge kommunerne skal modtage, så regnes det nemlig blandt andet ud efter, hvor mange indvandrere kommunen i forvejen har boende. Og her tæller det i regnskabet, at Gentofte Kommune huser omkring 20 procent af alle landets au pair-piger.

Ifølge Villabyernes udregning drejer det sig om omkring 771 filippinere, der bor og passer hus hos Gentoftes borgere.

Udregningsmetoden vækker opsigt på Christiansborg, hvor Enhedslisten nu vil stille spørgsmål til udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) om sagen.

- Det virker helt tosset, ja næsten tragikomisk, at det i en kommune med så mange borgere, der har råd til at have en au pair, får den konsekvens, at kommunens andel af flygtninge falder. Når man fordeler flygtninge mellem kommuner, tæller man udlændinge med ikke-vestlig baggrund, fordi der typisk ligger en integrationstung opgave. Men filippinske au pairs' ophold er både forholdsvis korte, de bliver finansieret af værtsfamilien og modtager ingen sociale ydelser. Det er helt skævt, at de bliver talt med, siger Enhedslistens udlændingeordfører Johanne Schmidt-Nielsen til Villabyerne.

"Der kan være hjørner man skal se på"

Inger Støjberg skriver i en kommentar til Villabyerne, at hun er parat til at se på sagen:

- Tilbagemeldingen fra KL (Kommunernes Landsforening, red.) har været, at den nuværende fordelingsmodel i store hele er rimelig. Men jeg vil ikke afvise, at der måske kan være nogle små hjørner i beregningen, man kan se på, skriver Udlændinge- og Integrationsministeren.

Udlændingestyrelsen beregner i dag fordelingen af flygtninge mellem kommunerne efter en fordelingsnøgle, der blandt andet tager hensyn til indbyggertal, andel af indvandrere fra tredjelande udenfor EU og Norden og antallet af familiesammenførte udlændinge.

Ifølge den fordelingsnøgle har Gentofte Kommune i år modtaget 104 flygtninge.

Kan ikke beregnes

Udlændingestyrelsen skriver i en mail til Villabyerne, at det ikke er praktisk muligt at beregne, hvor flygtningefordelingen mellem de danske kommuner ville ændre sig, hvis man trak au pair-piger ud af beregningsmodellen.

Det forarger rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus, SF’eren Thomas Medom:

- Det grænser til diskrimination, når man kun ser på etnicitet. Fordelingen skal ikke foregå på, hvor mange fra et ikke-vestligt land, der er i kommunen, men hvor store integrationsproblemer kommunen har, siger han.

Han varsler, at KL (Kommunernes Landsforening) vil undersøge, om man kan finde en mere rimelig fordelingsnøgle.

-Vi har bedt KL om at kigge på andre modeller, som i højere grad ser på arbejdsmarkedstilknytning og arbejdsløshed blandt flygtninge og indvandrere. Det er både en mere fair fordeling og skaber en større chance for en succesfuld integration, siger Thomas Medom.