Politik

Undersøgelse: Nyankomne flygtninge har lav uddannelse

TV2 NYHEDERNE har spurgt 634 nyankomne flygtninge om, hvor mange år de har gået i skole. Undersøgelsen viser, at flygtningene gennemsnitligt har gået i skole i ti år.

Tallene viser tydeligt, ifølge Dansk Industri, at det kan blive svært, at få mange af de nye flygtninge i arbejde i Danmark.

- Der er helt bestemt en udfordring i forhold til at bringe de her mennesker i job på det danske arbejdsmarked. Realiteten er altså, at deres kompetencer ikke helt står mål med det vi har hørt, siger Steen Nielsen, underdirektør i DI.

Det er nyankomne flygtninge, der primært kommer fra Syrien, Eritrea og Afghanistan og som er over 18 år, der har deltaget i undersøgelsen. 16% af dem svarer at de har gået i skole fra nul til fem år.

På sprogskolen A2B i Hjørring er 20-årige Mohamad Joulak på skolebænken. Han er fra Syrien og har været i Danmark i ti måneder. Han har læst 12 år i Syrien, hvilket svarer til gymnasieniveau i Danmark.

- De fleste i Syrien stopper efter ti år i skole for at arbejde, måske fordi det er svært for dem at fortsætte. Nogle af dem har brug for penge, og så kan de ikke fortsætte med deres uddannelse, siger Mohamad Joulak.

En udfordring at lære dem dansk

Ifølge Steen Jakobsen, som er direktør for sprogskolen A2B i Hjørring, er det en udfordring at undervise flygtningene i dansk, når de ikke har gået længere i skole.

- Hvis man knapt kan det latinske alfabet, så er der selvfølgelig en anderledes indlæringskurve, i forhold til de flygtninge som har en videregående uddannelse fra deres hjemland, siger Steen Jakobsen.

Underdirektør i Dansk Industri, Steen Nielsen, er bekymret for at gruppen af nyankommne flygtninge, for en stor dels vedkommende, vil ende på overførselsindkomster.

- Ja, det er jeg bekymret for, og jeg synes også erfaringen viser, at vi har haft vanskeligt ved at integrere de flygtninge, der er kommet hertil. Det skal vi blive meget bedre til. Men hvis det skal lykkedes kræver det et godt samarbejde, hvor myndighederne har fokus på at få dem i job, og hvor virksomheder bidrager med det de nu kan og stiller jobs til rådighed, siger Steen Nielsen.

De bedst uddannede, dem som for eksempel har en universitetsuddannelse, udgør 13%. Det er dem, der har en uddannelse i deres hjemland, der svarer til bachelorniveau eller højere i Danmark.

  Der er meget mere om undersøgelsen i nyhederne klokken 19.00.

Sådan gjorde vi

Sådan gjorde vi

TV2 har på fem forskellige asylcentre delt et spørgeskema ud til asylansøgere over 18 år.

634 asylansøgere har svaret på et eller flere af de spørgsmål vi har stillet.

Vi har bedt dem svare på, hvor mange år de sammenlagt har gået i skole, eller været under uddannelse.

Derudover har vi spurgt om de har behov for undervisning, for at lære at læse og skrive med det latinske alfabet.

Undersøgelsen er gennemført fra den 19-28. oktober 2015.