Politik

Regeringen: Nu skal flere på integrationsydelse

Flere udlændinge skal nu på den integrationsydelse, som et flertal i Folketinget bestående af regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti vedtog i august.

I første omgang var det kun de udlændinge, der kom til Danmark efter 1. september, der blev omfattet af ydelsen. Under forhandlingerne blev det dog aftalt, at også de udlændinge, der allerede er i Danmark, men som ikke opfylder opholdskravet, også skal omfattes.

Det er det, regeringen nu drøfter med Folketingets partier, erfarer TV 2.

Regeringen lægger op til, at personer, der ikke opfylder opholdskravet, men i øvrigt opfylder betingelserne for at modtage uddannelses- eller kontanthjælp skal have integrationsydelsen, ligesom også danske statsborgere, der ikke har opholdt sig i Danmark i mindst syv af de seneste otte år, vil blive omfattet.

Udspillet fra regeringen skal ifølge TV 2s oplysninger træde i kraft fra 1. juli næste år. Alene næste år er det forventningen, at staten kan spare 138 millioner kroner ved at sænke ydelserne. Integrationsydelsen er på 5.945 kroner før skat for enlige uden børn, mens et ægtepar med børn vil modtage 16.638 kroner før skat.