Politik

Milliardindkøb af kampfly sker i strid med anbefalinger

Danmarks nært forestående indkøb af nye kampfly for op mod 30 milliarder kroner bliver gennemført uden en samfundsøkonomisk analyse af konsekvenserne.

Det skriver Ingeniøren.

Fravalget af en sådan analyse er i strid med de anbefalinger, Rigsrevisionen kom med i en beretning fra 2009 om det historisk store våbenkøb - en beretning, hvis konklusioner både Forsvarsministeriet, Finansministeriet, det daværende Økonomi- og Erhvervsministerium samt Statsrevisorerne tilsluttede sig.

Skulle have været klar

Rigsrevisionens beretning er desuden baseret på Forsvarsministeriets egne planer:

- Arbejdsgruppen forventes derudover at foretage en vurdering af de samfundsøkonomiske konsekvenser ved en anskaffelse af nye kampfly samt usikkerheden forbundet med de vurderede omkostninger, skrev daværende forsvarsminister Søren Gade (V) således i et notat fra 2008 om købet af nye kampfly.

Det var meningen, at den samfundsøkonomiske analyse skulle ligge klar inden Folketingets valg af afløseren for de danske F-16, som nu kun er få måneder væk.

Droppet

Men en aktindsigt i sagen, som Ingeniøren har begæret, viser altså, at analysen slet ikke bliver gennemført:

- Til besvarelse af din anmodning kan jeg oplyse, at Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program ikke har udarbejdet egentlige samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger i relation til den forestående kampflyanskaffelse, skriver kontorchef Jonas Märcher Ottosen fra Forsvarsministeriets kampflykontor til Ingeniøren.

Politikere ikke informeret

Partierne i forsvarsforligskredsen, som senest i foråret 2016 skal vælge flyvevåbnets nye kampfly, er ikke blevet orienteret om, at den samfundsøkonomiske analyse er sløjfet.

- Det er nyt for mig, at der ikke bliver lavet en samfundsøkonomisk analyse, og det undrer mig, at vi i forligskredsen ikke har fået en forklaring på den beslutning.

- Til gengæld er det positivt, at man alligevel i kampflykontoret bruger betydelige ressourcer på at belyse konsekvenserne af indkøbet, siger Henrik Dam Kristensen, forsvarsordfører for Socialdemokraterne.

{navn}{kaelenavn}

Producent:{producent}
Fløj første gang:{foerste_flyvning}
Operationelt: {operationelt}
Max vægt (ton): {maxvaegt_ton}
{maxvaegt_ton_max} t
Længde (meter): {laengde_meter}
{laengde_meter_max} m
Vingespænd (meter): {vingespaend}
{vingespaend_max} m
Topfart (km/t): {topfart_kmt}
{topfart_kmt_max} km/t
Våbenstationer (stk): {vaabenstationer}
{vaabenstationer_max} stk
Antal motorer (stk): {antal_motorer}
{antal_motorer_max} stk
Rækkevidde (km): {raekkevidde_km}
{raekkevidde_km_max} km
Anvendes af: {bruges_af}
{embed_url}
{ekspertvurdering}
- Andreas Krog, nytkampfly.dk