Så meget vil regeringen skære i unges kontanthjælp

Det skal ikke kunne betale sig at være på kontanthjælp frem for at være under uddannelse og dermed få statens uddannelsesstøtte.

Sådan lyder budskabet fra Venstre, og fredag har partiet løftet sløret for sit udspil, der skal få flere danskere væk fra kontanthjælp og ud på arbejdsmarkedet.

Satsen reduceres til SU-niveau

Det betyder blandt andet, at kontanthjælpssatsen for personer under 30 år med en uddannelse reduceres til SU-niveau.

Det fortæller beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V).

- Udgangspunktet for regeringen er, at unge med en uddannelse ikke skal modtage mere i ydelse end unge uden en uddannelse. Derfor foreslår regeringen, at ungesatserne i kontanthjælpssystemet harmoniseres, lyder det i første del af regeringens jobreform.

- Aktivitetsparate vil fortsat modtage et aktivitetstillæg, så de modtager samme ydelse som aktivitetsparate unge uden en uddannelse.

Beskæftigelsesministeren oplyser, at det indebærer alle unge, uanset om de er hjemmeboende, udeboende eller har børn.

Vil inddrage al ferie

Derudover foreslår regeringen en 225-timers regel, der betyder, at kontanthjælpsmodtagere skal dokumentere 225 timers ordinær, beskæftigelse inden for det seneste år på kontanthjælp for fortsat at kunne modtage fuld ydelse.

Desuden ønsker Venstre at inddrage al ferie for folk, der har været på kontanthjælp i mere end 12 måneder, således at de altid skal være tilgængelige på arbejdsmarkedet.

Samlet skønnes hele regeringens forslag på langt sigt at styrke de offentlige finanser med omkring 515 millioner kroner. På sigt skal midlerne gå til at finansiere skattelettelser for "helt almindelige indkomster", lyder det fra Jørn Neergaard Larsen.

Fakta: 152.800 er på kontanthjælp

Kontanthjælp er en ydelse, man kan få, hvis man har været ude for en social begivenhed - for eksempel er blevet fyret eller skilt - og ikke er i A-kasse og ikke på anden vis kan skaffe sig selv og sin familie det fornødne.

Unge under 30 år får såkaldt uddannelseshjælp i stedet for kontanthjælp. Hvis de har en uddannelse, får de kontanthjælp på ungesats i stedet.

* Eksempler på satserne er 14.415 kroner for en person over 30 med børn, og 10.849 kroner for folk over 30 uden børn. Folk under 25 uden børn får 3374 kroner, hvis de bor hjemme og 6992 kroner, hvis de bor ude.

* Antallet af kontanthjælpsmodtagere er steget til 152.800 personer i 2015, opgjort i andet kvartal, fra 151.300 personer samme tid året før og 121.700 i 2010.

Ifølge Beskæftigelsesministeriet var der 6975 par, hvor begge var på kontanthjælp, i juni 2015.

Kilder: Beskæftigelsesministeriet og borger.dk.

Se hovedpunkterne her

 - Nyt kontanthjælpsloft sætter en grænse for, hvor meget man samlet kan modtage i ydelser fra det offentlige. Loftet fastsættes med udgangspunkt i, at der skal være en større forskel i den disponible indkomst mellem at modtage kontanthjælp suppleret med andre offentlige ydelser og være i beskæftigelse.

-  225-timers regel: Kontanthjælpsmodtagere skal dokumentere 225 timers ordinær, ustøttet beskæftigelse inden for det seneste år på kontanthjælp for fortsat at kunne modtage fuld ydelse.

- Harmonisering af ungeydelserne, så kontanthjælpen til personer under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse reduceres til satsen for uddannelseshjælp.

- Afskaffelse af retten til ferie for kontanthjælpsmodtagere, der har været 12 sammenhængende måneder i kontanthjælpssystemet.

- Samlet skønnes de fire forslag på langt sigt at styrke de offentlige finanser med omkring 515 millioner kroner.