Politik

Har politiet løjet? Forstå Tibet-sagen på fem minutter

Det hele startede med et spørgsmål om ytringsfrihed, men er endt med at handle om, hvorvidt politifolk har løjet i retten og over for justitsministeren.

Sagen drejer sig om et statsbesøg fra Kina, da den kinesiske præsident, Hu Jintao, besøgte i Danmark. Det var i 2012. Her forsøgte danske betjente flere steder at forhindre demonstranter i at vise det tibetanske flag. På den ene side forklarede politiet, at det var tilfældigt, at det var de personer, der blev tilbageholdt, mens demonstranterne omvendt anklagede politiet for at udføre en bevidst aktion.

Ifølge Den Uafhængige Politiklagemyndighed er der kommet nyt materiale i sagen, og det er baggrunden for, at der nu indledes en efterforskning mod Københavns Politi, og at nuværende justitsminister Søren Pind (V) afholdt pressemøde fredag. Her sagde ministeren, at han vil nedsætte en undersøgelseskommission.

- Sagen er startet med at handle om, hvorvidt politiet har krænket de her pro-tibetanske demonstranters ytringsfrihed, for det ville formentlig være en krænkelse af deres ytringsfrihed, at man tog flagene fra dem, alene fordi de stod med dem. Det skal man jo have lov til i Danmark, siger indlandsredaktør på Information, Anton Geist.

Nu er sagen mere alvorlig

Information har dækket sagen tæt, og Anton Geist forklarer, hvordan sagen nu har udviklet sig til at handle om meget andet:

- Nu er sagen mere alvorlig, fordi den nu snarere handler om, hvorvidt politiet har forsøgt at dække over et sådan brud på de her menneskers ytringsfrihed og har givet usande oplysninger til både Folketinget i samrådene med Morten Bødskov og også i By- og Landsretten.

- Hvor de jo har hævdet, at det var rent tilfældigt, at dem, de valgte at tilbageholde, var nogle, der havde de tibetanske flag, og at det var absolut ikke målrettet. Landsretten er nået frem til, at de faktisk afviser fuldstændig politiets forklaring og siger, at det må have været målrettet, forklarer Anton Geist.

Senest har en politiinspektør så vendt sagen på hovedet, eftersom han har forklaret, at politiet tilbageholdt demonstranter for at sikre dem mod potentiel fare fra kinesiske agenter.

Sagen har den seneste uge udviklet sig yderligere, da det først blev fremlagt som om, at de to betjente, der fjernede et tibetansk flag fra en demonstrant ikke stod til at identificere, selv om de blev dokumenteret på et billede. De to blev ligefrem efterlyst i medierne.

Men senere stod en af dem frem i Information og undsagde hele historien, mens han fortalte, at han havde afgivet forklaring i sagen, og at ordren om at fjerne flaget kom ”oppefra”.

Tidslinje: Tibetsagen

 1. 2012

  1. Kinas Præsident besøger København

   Flere demonstranter og en journalist fra Ekstra Bladet tilbageholdes. 

   Seks personer anklager efterfølgende politiet for at nægte dem at flage med det tibetanske flag under besøget. 

   Under retssagen kommer det frem, at PET forud for besøget har advaret politiet om, at kineserne meget nødigt vil tabe ansigt under besøget. Læs mere her.

  2. Justitsminister i samråd

   Daværende justitsminister Morten Bødskov i samråd om sagen. Han afviser, at politiet var instrueret i at forhindre demonstranter i at vise det tibetanske flag.

 2. 2013

  1. Demonstranter fjernes ved nyt kinesisk statsbesøg

   Denne gang er det Kinas fjerdemægtigste mand, Yu Zhengsheng, der gæster Danmark. Politiet forklarer, at demonstranterne, der blev fjernet foran Amalienborg, blev fjernet af sikkerhedshensyn.

   Justitsminister Morten Bødskov kaldes igen i samråd.

  2. DUP frikender betjente for skade på demonstrant

   Den uafhængige politiklagemyndighed (DUP) frikender betjente for at forstuve skulderen på en kvindelig demonstrant under det kinesiske statsbesøg i 2013.

 3. 2014

  1. Afgørelse i retssag mod politiet

   Fem ud af seks demonstranter fra statsbesøget i 2012 taber retssag mod politiet.

  2. Én demonstrant vinder retssag mod politiet

   Én demonstrant, som blev frihedsberøvet ved demonstrationen i juni 2012, vinder retssag mod politiet i Københavns byret.

   Støtteforeningen og de seks demonstranter vælger at anke dommen til Østre Landsret.

    

 4. 2015

  1. Landsretten stadfæster afgørelse

   Østre Landsret stadfæster dommen fra Københavns Byret og fastslår, at Københavns Politi handlede ulovligt, da en fredelig demonstrant blev frihedsberøvet under Kinas præsidentbesøg i juni 2012.

   Politiet frifindes igen for at have optrådt ulovligt i fem andre tilfælde. Læs mere her.

  2. Justitsminister Søren Pind kaldes i samråd

   Enhedslisten kalder nuværende justitsminister Søren Pind i samråd, efter at landsretten fastslår, at flere forskellige politibetjente forskellige steder i København forhindrede aktivister i at flage med tibetanske flag under statsbesøget i 2012. 

   Justitsminister Søren Pind beder efterfølgende politiet redegøre for sagen. Læs mere her.

  3. Avis efterlyser betjente med foto

   Under overskriften "Hvem er de to betjente på billedet?" bringer Dagbladet Information et billede af to betjente, som det ifølge landsrettens dom ikke er lykkedes Københavns Politi at identificere.

  4. Betjent undsiger politiledelsen

   Efter Dagbladet Informations artikel den forudgående dag, står en af de betjente, der var med til at hindre borgere i at vifte med Tibets flag, frem i fagbladet Dansk Politi.

   Han modsiger ledelsens officielle meldinger på to områder. Dels var der tale om en ordre, da flag skulle fjernes. Og dels passer det ikke, at han og kollegerne ikke har kunnet identificeres, som det fremgår af landsrettens dom.

  5. Politiet anklager landsretten for fejl

   Københavns Politi går gennem advokat Flemming Orth ud og anklager Østre Landsrets dom i Tibet-sagen for at indeholde oplysninger, som er faktuelt forkerte.

   Det sker efter, en betjent har undsagt ledelsen forklaring om, at to betjente ikke var identificeret.

   - Det er ikke korrekt, at de ikke har været identificeret. Det er faktuelt forkert, siger advokat Flemming Orth fra kammeradvokatens kontor. Læs mere her.

  6. Politidirektør indbringer sagen for DUP

   Politidirektør Thorkild Fogde i Københavns Politi meddeler i en pressemeddelelse, at han har besluttet at indbringe sagen for Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP).

   Årsagen er, at der i forbindelse med ankesagen i Østre Landsret blandt andet blev fremlagt lydoptagelser og afgivet vidneforklaringer, der rejser tvivl om nogle af de oplysninger, som Københavns Politi tilbage i 2012 afgav til Rigspolitiet. Læs mer her.

  7. Politiet kommer med ny forklaring

   I et interview med Jyllands-Posten udtaler politiinspektør i Københavns Politi, Mogens Lauridsen, at man under det kinesisk statsbesøg i 2012 ikke fjernede Tibet-aktivister og deres flag af hensyn til den kinesiske præsident.

   Det var derimod for at beskytte demonstranterne mod præsidentens kinesiske sikkerhedsfolk, som gik bevæbnede rundt på ruten, fortæller han. Læs mer her.

  8. Politiklagemyndigheden går ind i sagen

   Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) oplyser i en pressemeddelse, at man finder mistanken i sagen tilstrækkeligt velbegrundet til at indlede en efterforskning mod Københavns Politi for misinformation af Folketinget.

   DUP skal nu undersøge, om der er sket tjenestemisbrug - og forsømmelse i sagen. Læs mer her.

  9. Nyt pressemøde

   Søren Pind indkalder til pressemøde i justitsministeriet. 

  10. Søren Pind nedsætter kommission

   På et pressemøde bekendtgør justitsminister Søren Pind (V), at der nedsættes en undersøgelseskommission til at klarlægge, hvad der er foregået i sagen. Samtidig bekræfter han, at der var en operationsbefaling fra politiet, som lød, at demonstranter ikke måtte være synlig for den kinesiske kortege.