Cepos kritiserer regeringen: Kontanthjælpsreform er for uambitiøs

Kontanthjælpsreformen er ikke vidtgående nok, mener den borgerligt-liberale tænketank Cepos, efter beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V) fredag præsenterede regeringens nye kontanthjælpsloft.

- Reformen er et skridt i den rigtige retning. Det er positivt, at regeringen sætter et loft over kontanthjælpsydelserne, genindfører 225 timers reglen og skærer lidt i kontanthjælpen for unge med en uddannelse.

- Men ambitionsniveauet er for lavt. Forslaget vil nemlig kun øge arbejdsudbuddet med cirka 650 personer, og den samlede budgetforbedring er på blot 515 millioner kroner, skriver cheføkonom Mads Lundby Hansen i en pressemeddelelse.

Han mener derfor ikke, at reformen er ambitiøs nok, da man ville have kunnet øge beskæftigelsen endnu mere, hvis man havde skåret endnu mere i ydelserne.

- Rockwool Fonden har vist, at værdien af den danske kontanthjælp i mange tilfælde er cirka 50 procent højere end i Sverige. I det perspektiv kunne og burde man have reduceret ydelserne mere.

- Det ville øge beskæftigelsen mere og skabe en større budgetforbedring, der kunne bruges på lavere skat, siger cheføkonomen.

Ifølge regeringen vil det nye kontanthjælpsloft ramme 22.800 fuldtidspersoner økonomisk.

For samlevende og gifte med to børn eller flere vil kontanthjælpsloftet fremover lyde på 14.416 kroner, hvorimod det for enlige uden børn vil være 13.121 kroner.

I tænketanken mener de derimod, at de ville kunne præsentere et langt mere effektivt kontanthjælpsloft.

- I Cepos har vi skitseret et ydelsesloft, hvor ydelserne reduceres med cirka 2000 kroner om året for cirka 60.000 kontanthjælpsmodtagere. Det øger beskæftigelsen med cirka 2000 personer, hvilket er mere end tre gange så stor effekt som regeringens udspil.

Se hovedpunkterne her

 - Nyt kontanthjælpsloft sætter en grænse for, hvor meget man samlet kan modtage i ydelser fra det offentlige. Loftet fastsættes med udgangspunkt i, at der skal være en større forskel i den disponible indkomst mellem at modtage kontanthjælp suppleret med andre offentlige ydelser og være i beskæftigelse.

-  225-timers regel: Kontanthjælpsmodtagere skal dokumentere 225 timers ordinær, ustøttet beskæftigelse inden for det seneste år på kontanthjælp for fortsat at kunne modtage fuld ydelse.

- Harmonisering af ungeydelserne, så kontanthjælpen til personer under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse reduceres til satsen for uddannelseshjælp.

- Afskaffelse af retten til ferie for kontanthjælpsmodtagere, der har været 12 sammenhængende måneder i kontanthjælpssystemet.

- Samlet skønnes de fire forslag på langt sigt at styrke de offentlige finanser med omkring 515 millioner kroner.