Politik

Flertal lader Skat fortsætte med at inddrive gæld

Regeringen har landet en ”fælles forståelse” om de fremtidige rammer for Skat med et bredt flertal i Folketinget, der foruden Venstre omfatter Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance. 

Partierne er enige om at tilføre ”de nødvendige ressourcer” for at håndtere de akutte udfordringer på inddrivelsesområdet. Det drejer sig om det fælles inddrivelsessystem EFI og ikke mindst svindlen med udbytteskat, der allerede har kostet 6,2 milliarder kroner. I alt vurderer Skat, at man i værste fald risikerer at gå glip af 14 milliarder kroner, kunne TV 2 erfare tidligere fredag.

 – Partierne ser positivt på, at der igangsættes et arbejde med at gennemgå reglerne med henblik på at forenkle inddrivelsesopgaven. Partierne konstaterer også, at der tages en række andre skridt, som har til hensigt at opbygge et nyt og bedre inddrivelsessystem, hedder det i teksten, som TV 2 er i besiddelse af. 

Skat er mest effektive

Der er blandt partierne enighed om, at Skat fortsat skal varetage opgaven med at inddrive restancer.

– Det kan potentielt give væsentlige stordriftsfordele og skal sikre en ensartet opgavevaretagelse af høj kvalitet, skriver partierne.

Der er nu brug for ro om Skat, sådan at borgerne atter kan have tillid til, at tingene foregår efter bogen.

– Ellers kan det blive svært at fastholde og rekruttere de medarbejdere, som skal håndtere de store udfordringer, som skattemyndighederne står overfor, hedder det i forståelsen. 

For at sikre det har partierne aftalt at etablere følgegruppe med finans- og skatteministrene samt af finans- og skatteordførerne og formanden for Folketingets skatteudvalg. Følgegruppen skal mødes en gang hvert kvartal i Finansministeriet med henblik på at drøfte udfordringer og fremdrift på Skats område.

S: Der er sket "alarmerende ting"

Den radikale skatteordfører Martin Lidegaard lagde efter mødet i skatteudvalget ikke skjul på, at situationen i Skat "mildt sagt ikke er tilfredsstillende".

 – Driftsopgaver har ikke fungeret, og det lyder ikke til, at der er tilgået de øverste lag information om hvad der foregik. Det vil have personalemæssige konsekvenser – det bør det også få. Jeg synes ministerens plan er fornuftig, fordi den både betyder en regelforenkling og flere medarbejdere, sagde han.

Også den socialdemokratiske formand for Skatteudvalget betegner situationen som ganske alvorlig. 

– Det er nogen meget alarmerende ting, der er sket. Den lovgivning, jeg var med til at lave i 2013 er endnu ikke implementeret, selv vi havde lavet lovgivning, der skulle dæmme op for det.

Ifølge Ritzaus oplysninger vil den brede aftale om Skat betyde, at der Skat får tilført flere hundrede nye ansatte.