Politik

Løkke: Jeg forstår ikke, at der ikke er flere, der søger asyl i Danmark

Danmark står i en helt ekstraordinær situation, lyder det fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) efter at han har mødtes med lederne af de øvrige otte partier i Folketinget.

De seneste par dage er omkring 3.200 migranter rejst gennem Danmark. Af dem har 668 indgivet en asylansøgning, fortalte statsministeren, der kun havde ros til overs for den måde, politiet har håndteret situationen på.

– Vi efterlever vores internationale forpligtelser, og gør det samtidig på en dansk måde uden unødig magtanvendelse, siger Lars Løkke Rasmussen.

Den ”danske måde”, statsministeren nævner, indebærer, at politiet lader migranterne transportere sig gennem Danmark og videre til Sverige uden at foretage en registrering af andet end deres navn og oprindelsesland. En håndtering, som statsministeren så sent som i mandags tog afstand til.

– Vi kan ikke se bort fra vores forpligtelser. Vi kan ikke bare uden videre sende dem til Sverige uden svensk samtykke. Så ville vi gøre netop det, som andre lande har gjort allerede, og som er en af grundene til, at hele det europæiske asylsystem er under stærkt pres. Omvendt er der tale om en helt ekstraordinær situation, og derfor har vi taget initiatv til drøftelser med den svenske regering, lød det i mandags.

Men i dag er situationen en helt anden.

– Vi gør ikke nogen ting uden videre. Det er sådan, som rigspolitichefen også har gjort rede for tidligere i dag, at vi er i dialog med de folk, der kommer.

Men svenskerne har vel ikke sagt ja til at modtage dem her? – Udlændingeloven åbner mulighed for at man kan tilbageholde, men ikke meget lang tid. Det skal være proportionalt med, at der er en udsigt til, at man kan udvise folk. Folk, der kommer fra lande, hvor man ikke kan tilbagesende dem til, kan man ikke bare holde tilbage uendeligt.

Men man kan vel godt sende dem tilbage til Tyskland? – Der er også folk, der bliver sendt tilbage til Tyskland. Det tror jeg rigspolitichefen er langt bedre end jeg til at redegøre for hvordan de ting afgrænses. Det er sådan, at når folk kommer til Danmark, og det gør de jo, fordi myndigheder helt frem til den danske grænse ikke har registreret dem – og jeg har ikke noget at klandre de tyske myndigheder for; de er også under et ekstraordinært pres – så har man mulighed for at søge asyl. Danmark er et trygt, sikkert og godt land at opholde sig i, og det står enhver frit for at indgive en begæring om asyl.

Du sagde i mandags, at man ikke ville lade folk rejse gennem Danmark, fordi vi så ville gøre os skyldige i det samme, som vi kritiserer andre lande for? – Derfor er jeg også glad for, at rigspolitichefen klart har gjort rede for, at den måde vi håndterer det på gør, at vi efterlever vores internationale forpligtelser. Efter Dublinkonventionen er det sådan, at hvis folk indgiver en asylbegæring, registrerer vi dem fuldt og helt med fingeraftryk og andet. Ønsker de ikke at søge asyl, registrerer vi dem på navn og oprindelsesland. Vi har en vis mulighed for at tilbageholde dem, men kun i en periode.

Så det er signalet til alle migranter, der kommer til landet, at de skal sidde stille i tre døgn, så må de rejse videre? – Jeg sender ikke noget signal til nogen.

Det er vel sådan, det bliver opfattet? – Jeg gør rede for hvordan de danske myndigheder har håndteret det her. De har håndteret det til min fulde tilfredshed.

Helt tilfredsstillende er det dog ikke, at resultatet er adskillige illegale indvandrere på de danske landeveje, måtte Lars Løkke Rasmussen erkende.

– Jeg kan ikke tvinge folk til at søge asyl i Danmark. Man kan måske udtrykke en vis forundring over, at der ikke er flere, der gør det. Hvis man er flygtet fra krig og ufred og kommer til Danmark, tror jeg man vil finde et land, der er trygt og godt at bo i. Men hvis man ikke vil, så gør man det jo ikke. Det er ikke min afgørelse, sagde statsministeren.