Politik

Overblik: Sådan bliver asylstramningerne

Regeringens meget omdiskuterede asylstramninger ventes at blive vedtaget i Folketinget i dag. 

De nye stramninger betyder en ny og lavere integrationsydelse på SU-niveau, og det betyder også, at nyankommne asylansøgere først får ret til uddannelseshjælp og kontanthjælp, når de har været i Danmark i syv ud af de seneste otte år.

Integrationsydelsen er en del af en aftale, som regeringen har indgået med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og De Konservative. Den skal gøre det mindre attraktivt for flygtninge at komme til Danmark og mere attraktivt at arbejde.

Stramningerne har mødt kritik fra blandt andet Dansk Røde Kors og også fra FN. Det har imidlertid ikke fået regeringen til at ryste på hånden.

- Vi lytter selvfølgelig til det, men i og med, at vi sidestiller flygtninge med danskere på SU, så ser vi ikke noget problem, da danskere på SU ikke er under fattigdomsgrænsen, så vi lytter til kritikken og går gerne i dialog, men vi ser ikke noget problem som sådan, siger Venstres udlændinge og integrationsordfører Marcus Knuth.

Her er en række fakta om den nye ydelse, som træder i kraft 1. september:

Ydelse på SU-niveau

Integrationsydelsen gives til nytilkomne udlændinge og danskere, der ikke har haft ophold i landet i mindst syv ud af de seneste otte år, og som ikke kan opnå status som såkaldt vandrende arbejdstagere eller selvstændigt erhvervsdrivende i henhold til EU-retten.

Den nye integrationsydelse kommer til at svare til den støtte, som unge under 30 år uden uddannelse modtager i stedet for kontanthjælp, som igen tager udgangspunkt i SU-ydelserne. 

For eksempel vil enlige uden børn fremover modtage 5945 kroner før skat i integrationsydelse om måneden mod i dag op til 10.849 kroner før skat i kontanthjælp om måneden.

Et ægtepar over 30 år med børn vil fremover modtage i alt 16.638 kroner før skat i integrationsydelse om måneden mod i dag 28.832 kroner før skat i kontanthjælp om måneden.

Sprogbonus

Udlændinge kan modtage et månedligt tillæg på 1500 kroner i såkaldt sprogbonus, hvis de består Prøve i Dansk 2.

Regeringen vil desuden fremsætte et lovforslag, der genindfører optjeningsprincippet for flygtninges modtagelse af børnecheck og børnetilskud, der blev afskaffet af den tidligere regering, og et lovforslag, der ændrer reglerne for flygtninges ret til optjening af folkepension.

Penge skal bruges til jobreform

De penge, der kommer ud af ændringerne, har partierne aftalt at bruge på en jobreform, som efter planen skal forhandles på plads i foråret 2016.