Politik

Pind afviser DF: Jeg vil ikke diktere hvad domstolene skal dømme

Dansk Folkeparti kan godt få kvartalsvise oversigter over hvordan Danmarks domstole dømmer i straffesager om eksempelvis personfarlig kriminalitet, sådan som partiet foreslog i Jyllands-Posten søndag. Men det er og bliver domstolene, der i sidste ende fastsætter straffene, fastslår justitsminister Søren Pind (V) i et interview med TV 2.

– Jeg har et problem med, at man direkte vil diktere hvordan domstolene skal dømme. Det vil du ikke se mig komme med forslag om. Det er os politikere, der sætter rammen, men inden for den ramme skal domstolene have lov til at dømme, siger Søren Pind.

Selv har han dog tidligere foreslået minimumsstraffe. Det var tilbage i 2008, hvor han i et retspolitisk udspil foreslog minimumsstraffe for overfald på embedsmænd i funktion. Baggrunden var, at der fra 1996 til 2008 var sket en syvdobling af overfaldene, og at respekten for politibetjentene tilsyneladende var faldet. Derfor måtte der strammes op, mente Søren Pind.

I dag fastslår Søren Pind, at minimumssstraffe er et redskab, man skal være ”enormt varsom med”.

– Jeg tror de fleste danskere synes det er fornuftigt, at domstolene har et skøn. Derfor er jeg meget, meget forsigtig i forhold til at indføre minimumsstraffe, og det er noget, jeg skulle gennemtænke og bruge mange, mange kræfter på, før jeg ville kunne sige ja til det.

Han er til gengæld helt med på at der fremover kan udarbejdes nogle oversigter over dommene.

– Det er jo ikke sådan, at fordi man får nogle træk over hvordan domstolene dømmer, så bestemmer man over dem. Jeg har aldrig nogensinde haft noget imod, at regeringen sørger for, at Folketinget får noget information. Det synes jeg sådan set er en del af folkestyret, siger han.

Både Den Danske Dommerforening og Socialdemokraterne markerede lørdag deres modstand mod forslaget fra Dansk Folkeparti.