Politik

Carl Holst får dobbelt løn trods egen opsigelse

Den nye forsvarsminister Carl Holst (V) får stadig løn fra Region Syddanmark, selvom han fratrådte sin stilling som regionrådsformand i forbindelse med folketingsvalget.

I alt vil han få 833.040 kroner i såkaldt "efterløn" fra regionen, skriver Vejle Amts Folkeblad - på trods af, at han forlod posten efter eget valg. Desuden vil ministeren for Forsvaret og Nordisk Samarbejde få en ministerløn på knap 1,2 millioner kroner om året - uden der finder nogen modregning sted i lønnen.

Region Syddanmark oplyser til TV 2, at udbetalingerne af vederlaget er en ren ekspeditionssag og sker ifølge de gældende regler - hvor der ikke skæres i vederlaget, hvis en person bliver valgt som folketingsmedlem eller minister.

Forskel på jobbet

Mens der vil blive modregnet i ydelserne, såfremt "en fratrådt regionsrådsformand tiltræder som borgmester, magistratsmedlem eller udvalgsformand i en kommune med delt administrativ ledelse eller på ny tiltræder som regionsrådsformand", står der i bekendtgørelsen om vederlag.

Dansk Folkepartis kommunalordfører Morten Marinus mener, der er tale om spild af skattepenge - og at der er behov for at gennemgå reglerne om eftervederlag.

- Det er helt unødvendigt at bruge skattepenge på den måde, når man frivilligt går fra et vellønnet job og over i et andet vellønnet job. I den situation burde man ikke kunne trække eftervederlag, siger Morten Marinus til TV 2.

- Vi så også nogle eksempler under den tidligere regering, hvor ministre sad meget kort tid, men alligevel fik optjent ret til eftervederlag. Derfor er der brug for at vi generelt ser på reglerne for eftervederlag, så de både dækker ministre, regionsrådsmedlemmer og borgmestre, siger Morten Marinus.

Via forsvarsministeriet oplyser Carl Holst til TV 2, at han er på sommerferie og ikke er til at træffe for en kommentar.

Bekendtgørelse om vederlag

Bekendtgørelse om vederlag

§ 16. Efterløn til en regionsrådsformand ydes med et beløb, der for hvert påbegyndt hele år, regionsrådsformandens sammenhængende funktionstid har varet, svarer til 1½ gange det sidst ydede månedlige regionsrådsformandsvederlag, dog højst svarende til 12 gange det sidst ydede månedlige vederlag.

Stk. 3. Efterløn svarende til indtil 6 gange det sidst ydede månedlige regionsrådsformandsvederlag forfalder til udbetaling den 1. i måneden efter, at hvervet fratrædes. Eventuel efterløn herudover udbetales månedsvis forud fra den 1. i måneden efter, at engangsbeløbet efter 1. pkt. er udbetalt. Hver udbetaling af denne del af efterlønnen svarer til det sidst ydede månedlige regionsrådsformandsvederlag. Den sidste udbetaling kan dog udgøre 1½ gange det sidst ydede månedlige regionsrådsformandsvederlag.

Stk. 4. Der ydes ikke efterløn, hvis en fratrådt regionsrådsformand tiltræder som borgmester, magistratsmedlem eller udvalgsformand i en kommune med delt administrativ ledelse eller på ny tiltræder som regionsrådsformand.