Politik

Ny videnskabsminister: Gud har skabt jorden

36-årige Esben Lunde Larsen (V) overtog mandag Videnskabsministeriet fra Sofie Carsten Nielsen (RV) efter at være blevet valgt ind i Folketinget for anden gang. Og denne gang med imponerende 10.834 personlige stemmer med hjemmefra - det såkaldte "bibelbælte" på Ringkøbing-egnen. 

Det er også en minister, der sætter sin lid til andet end, hvad man kan måle, veje og forklare med formler. Esben Lunde Larsen har en ph.d. i teologi, og han lægger ikke skjul på, at han tror på Gud. 

Den nye videnskabsminister blev spurgt om koblingen mellem hans nye ministerområde og hans personlige tro, da talerne og alt det officielle var overstået ved ministerieoverdragelsen mandag, skriver Jyllands-Posten. 

Tror du, vi nedstammer fra aberne, spurgte en journalist, ifølge avisen. 

- Jeg tror, der står en skabende gud bag. Hvordan han så har gjort det, det har jeg ikke forholdt mig så meget til. Og det er der jo heller ikke nogen, der kan give en teologisk forklaring på eller lignende. På den måde har jeg ikke forholdt mig til det, svarede Esben Lunde Larsen.  

Mener du så, at jorden blev til med et "big bang", lød et andet spørgsmål. 

- Jeg tror, der står en skabende gud bag det meste i verden, og hvordan der er blevet til, ja, der giver bibelen én forklaring, og naturvidenskaben giver sin forklaring. Det er ikke afgørende for mig. Det afgørende er, at verden er til. Og at jeg som et troende menneske tror, at der står en gud bag, svarede den nye 

Ministeren uddybede dog dagen efter - på eget initiativ - overfor Jyllands-Posten, at han ikke mener, det ene behøver at udelukke det andet. Der er altså både plads til Gud og videnskab i ministerens verdensopfattelse. Det kan for eksempel være Gud, der skabte "the big bang" og dermed jorden.

Videnskabsminister Esben Lunde Larsen understreger, at der er forskningsfrihed. Så hans personlige tro vil ikke komme til at diktere, hvad danske videnskabsfolk skal beskæftige sig med, forsikrer han. 

De nye ministre

Statsminister Lars Løkke Rasmussen

Finansminister Claus Hjort Frederiksen

Udenrigsminister Kristian Jensen

Justitsminister Søren Pind

Skatteminister Karsten Lauritzen

Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt

Minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby

Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde

Uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen

Forsvarsminister og minister for nordisk samarbejde Carl Holst

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (Ikke MF)

Kulturminister og kirkeminister Bertel Haarder

Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen