Politik

Irak-kommissionen nedlægges: Disse 13 personer slipper for at blive afhørt

Irak-kommissionen, der blev nedsat i slutningen af 2012 af den tidligere regeringen, har til opgave at undersøge dels grundlaget for krigen i Irak og dels den danske politik i forhold til tilbageholdelser af fanger i både Irak og Afghanistan. I den nye V-mindretalsregering vil Lars Løkke Rasmussen nedlægge kommissionen.

Det betyder at 13 personer slipper for at skulle afhøres på følgende datoer (listen er hentet fra kommissionens hjemmeside):

11. november 2015 – Peter Taksøe-Jensen

13. november 2015 – Tobias Elling Rehfeld

16. november 2015 – Michael Braad

16. november 2015 – Katrine Nissen

20. november 2015 – Arnold de Fine Skibsted

23. november 2015 – Hans Klingenberg

27. november 2015 – Anders Carsten Damsgaard

30. november 2015 – Michael Zilmer-Johns

2. december 2015 – Carsten Søndergaard

7. december 2015 – Friis Arne Petersen

11. januar 2016 – Nils Bernstein

1. februar 2016 – Per Stig Møller

3. februar 2016 – Anders Fogh Rasmussen

Kommissionen har indtil videre indkaldt personerne til at give møde fra november 2015 til februar 2016 og afgive forklaring for kommissionen i første omgang om Udenrigsministeriets vurdering af det juridiske grundlag for at gå i krig i Irak i perioden fra 2002 til foråret 2003:

Det er en ’rigtig skidt’ beslutning og sender et ’dårligt signal’, at Lars Løkke Rasmussens nye regering vil nedlægge den kommission, der lige nu undersøger Danmarks deltagelse i krigene i Irak og Afghanistan. Det siger Jesper K. Hansen, der er formand for Centralforeningen for Stampersonel, den største fagforening for medarbejdere i Forsvaret til Information.

- Når der er tvivl om legaliteten af den danske krigsførelse, falder det tilbage på soldaterne og det, de gør ude i verden. Det er vores holdning, at alle sten bør vendes, så vi kan få det frem i lyset, hvis der er noget, som ikke har været i orden,« siger Jesper K. Hansen, der tilføjer: »Det er meget vigtigt for soldaterne, at der er bred politisk opbakning og bred folkelig opbakning, når de tager ud og handler på Danmarks vegne. Derfor vil vi gerne have afklaret alle tvivlsspørgsmål. Som det er nu, kan befolkningen med rette spørge, om alt var o.k., og det duer ikke.

Herunder kan du se kommisionens udgifter, de er opgjort for perioden 2012 til og med 1. kvartal 2015.

Den danske mission i Irak

 • Der blev i første omgang givet et års mandat. Det udløber i oktober 2015.
 • Danmark bidrager med syv F-16 kampfly (hvoraf de tre er i såkaldt logistisk reserve). Derudover bidrager Danmark med et Hercules-transportfly.
 • F-16-flyene skal indgå i kampen mod IS i samarbejde med USA og de øvrige lande i en international koalition. Sammen med flyene følger et mandskab på op til 140 personer.
 • Flyene indgår i første omgang i operationen i 12 måneder. De danske fly bomber ikke i Syrien.
 • Danmark bidrager også med 120 mand, der skal uddanne og vejlede irakiske sikkerhedsstyrker.
 • De første missioner foregik 16. oktober 2014.
 • Det danske bidrag havde 12. maj fløjet i alt 328 missioner og anvendt 271 bomber.
 • De samlede omkostninger på missionerne fra oktober til slutningen af februar er opgjort til cirka 213 millioner kroner - heraf 44 millioner til ammunition. Prisen for en enkelt bombe har i gennemsnit været i omegnen af en kvart million kroner.
 • Flyvevåbnets F-16-fly er af typen Fighting Falcon og kan både kæmpe mod andre fly i luften og gennemføre præcise bombninger af mål på jorden.

Kilde: Ritzau: Udenrigsministeriet og forsvaret

Her kan du læse mere om det danske bidrag

 • * I oktober 2014 sendte Folketinget syv danske F-16-fly samt 120 soldater til at træne irakiske sikkerhedsstyrker i kampen mod IS. Lige nu er 90 mand udsendt.
 • * Styrken indgår som del af den USA-ledede koalition.
 • * Soldaterne skal uddanne og vejlede de irakiske sikkerhedsstyrker i blandt andet skydning, førstehjælp, føring og stabsarbejde.
 • * De danske fly flyver missioner, hvor flyene er indsat direkte som luftstøtte til styrker på landjorden. Her patruljerer flyene over et bestemt område, hvorefter de bliver indsat af koalitionen, når der er behov for støtte.
 • * Alle de danske bomber er præcisionsstyrede, hvilket vil sige, at de styres mod deres mål ved hjælp af enten laser eller GPS.
 • * Siden sidste opdatering 5. maj har de danske F-16-fly fløjet 12 missioner og anvendt syv bomber.
 • * Siden første mission 16. oktober 2014 har det danske bidrag i alt fløjet 328 missioner og anvendt 271 bomber.

Kilder: Forsvaret, Ritzau.