Politik

Først var han 'kongen af udkantsdanmark'... Nu vinder han også byerne

Der kan ikke herske tvivl om, at det er i de tyndt befolkede områder, at Dansk Folkepartis succes er grundlagt. I kredse som Aabenraa, Hedensted og Sønderborg høster partiet mere end 30 procent af stemmerne.

Men et parti får ikke 37 mandater ved kun at høste stemmer i dele af landet. Selv i den røde højborg København stemte mere end 11 procent på liste O, mens tallene er endnu højere i Aarhus, Aalborg og Odense. Dansk Folkeparti er kommet til byen.

- Fremgangen i byerne fortæller, at DF har fået det endelige gennembrud. Tulle havde ret, da han sagde, at det nu er et folkeparti, vurderer politisk kommentator Hans Engell.

Går frem i alle kredse

Dansk Folkeparti har vundet 15 mandater i forhold til valget i 2011. Med undtagelse af Københavns Storkreds har partiet vundet mindst et mandat i alle ni storkredse. Og selv i hovedstaden gik partiet frem med mere end tre procentpoint.

- De har ramt meget bredt. Målinger viser, at de henter stemmer alle steder fra og fra alle vælgergrupper. Selv unge og højere uddannede har stemt DF denne gang, siger Hans Engell.

Størst har fremgangen været i landets største kreds, Sjælland, hvor DF tager hele syv mandater og dermed tre flere end i 2011. Både i Sydjylland, Østjylland, Nordjylland, Nordsjælland og på Fyn blev det til to mere.

Har ramt tidsånden

Selvom succesen altså er baseret på fremgang i hele landet, kan man stadig med god samvittighed kalde Kristian Thulesen Dahl for kongen af Udkantsdanmark. Partiet er med 28,4 procent af stemmerne det klart største i Sydjyllands Storkreds og overalt i landets tyndere befolkede områder sidder DF tungt på stemmerne.

- De har ført den mest aktive kampagne i Udkantsdanmark og er et af de få partier, der har en egentlig politik på området, siger Hans Engell.

Men at DF også har taget springet ind i byerne skyldes en ganske simpel opskrift.

- De har ramt tidsånden i form af at tilbyde mere velfærd og strammere udlændingepolitik. Og så har Kristian Thulesens Dahl personlige troværdighed været helt afgørende, konkluderer Hans Engell.

  • Kort
  • Liste
Kreds{sufix}

Valget i tal

Danmark har 1.389 valgsteder. Det mindste valgsted er Mandø i Esbjerg Kommune, hvor 34 vælgere kan stemme, mens Tinghallen i Viborg er det største valgsted med 22.364 vælgere.

I alt 4.143.344 vælgere, som har bopæl i Danmark, kan stemme. Yderligere 3.258 udlandsdanskere kan også stemme. Antallet af vælgere er steget med 66.692 siden 2011.

Vælgerne kan sætte kryds ved 799 kandidater. Langt de fleste er opstillet for de 10 opstillingsberettigede partier, mens 16 er opstillet som løsgængere. SF og Venstre opstiller flest – de to partier har begge 93 på stemmesedlerne, mens Konservative har 55. Kandidaterne er gennemsnitligt 46 år gamle, lidt ældre end den gennemsnitlige dansker, der er 41,1 år. 

Hele herligheden ventes at koste 100 millioner kroner. Det er ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet prisen for valget i 2011.