Politik

Fagbevægelsen køber ikke Alternativets 30 timers uge

Arbejdsmarkedets parter afviser forslaget fra Alternativet om en 30 timers arbejdsuge. Arbejdsgiverene afviser det pure - mens fagbevægelsen er ganske skeptisk.

Alternativet har opfordret arbejdsmarkedets parter til at støtte forslaget om, at lønstigninger de næste 10-15 år skal erstattes af kortere arbejdstid. Målet for Alternativet er, at man skal komme syv timer ned i arbejdstid, så en 30-timers uge bliver det almindelige.

Men den tanke får han hverken arbejdsgivere eller fagbevægelsen med på:

-Der er bred enighed om, at der er brug for at sætte arbejdstiden op. Der er brug for nogen andet end at sætte arbejdstiden ned. Jeg mener at deres ønske er en utopi af mange årsager. Der er ikke belæg for at sige, at når man sætter arbejdstiden ned, så stiger beskæftigelse og produktivitet, sådan som Alternativet forventer, siger direktør i Dansk Arbejdsgiverforening Pernille Knudsen.

Formanden for FTF, Bente Sorgenfrey, tror hverken samfundsøkonomien eller den enkeltes økonomi er klar til en så dramatisk omlægning:

-For mig at se, så vil det kræve store samfundsmæssige ændringer, hvis arbejdsugen om ti år skal være syv timer kortere. Jeg er bange for, at der vil komme til at mangle hænder med mindre vi henter en masse arbejdskraft ind fra andre lande.

-Lønudviklingen har længe gjort at lønmodtagerne kun lige kan holde skindet på næsen. Jeg tror ikke, man kan overtale danskerne til at droppe reallønstigninger, siger Bente Sorgenfrey.

Lo vælger at se Alternativets forslag som netop det - altså et "alternativt forslag" til, hvad der sker i vores samfund i dag.

- De har jo ramt en nerve. De står til at brage ind i Folketinget, og der er jo nogen - uanset hvad vi måtte mene - der kan se, at en omfordeling af arbejdet kunne være en ide, siger Lizette Risgaard, der er næstformand i LO.

- Men det er jo arbejdsmarkedets parter, der skal finde løsninger. Og det er jeg helt tryg ved, siger hun.

Er der fornuft i galskaben?

Den eneste, der er parat til at strække en forsigtig hånd frem til Alternativet er formanden for akademikerne i AC, Finn R. Larsen:

-Jeg går gerne i dialog og snakker om, om der er fornuft i den umiddelbare galskab, hvis man kan sige det på den måde, siger han.

-Jeg tror ikke, at ”One size fits all” gælder, når det kommer til en 30 timers arbejdsuge. Jeg tror mere på en fremtid med et mere fleksibelt arbejdsmarked, hvor dem der gerne vil kan arbejde mindre end 37 timer, og dem der vil arbejde mere også kan få lov til det. Et nyt setup skal ikke reducere den samlede arbejdstid, men gøre det nemmere at imødekomme de individuelle behov, siger Finn R. Larsen.

Den første gang

Valgprogram med de unge førstegangsvælgere Magnus Lund Nielsen og Jakob Legarth Sandorff som medværter.

Karen-Helene Hjorth er vært.

Sendes alle hverdage kl. 15.30 på TV 2 NEWS.