Politik

Venstre: Forfulgte kristne skal ind i regeringsgrundlag

For første gang vil en dansk regering i sit grundlag specifikt omtale en indsats for verdens forfulgte kristne. Det sker, hvis Venstre kommer til regeringsmagten, siger partiets forsknings- og uddannelsesordfører Esben Lunde Larsen til Kristeligt Dagblad.

 - Tal fra hele verden viser, at en meget stor del af de forfulgte er kristne. Det er en kæmpe problemstilling, som vi ikke har kunnet fĂĄ den nuværende regering til at adressere. Kommer Venstre i regering, vil det derimod fremgĂĄ af regeringsgrundlaget, at en indsats for verdens forfulgte kristne vil være et selvstændigt initiativ i udenrigs-politikken, siger Esben Lunde Larsen.

 Han oplyser, at en Venstre-ledet regerings indsats for forfulgte kristne vil koncentrere sig om flere forskellige fronter, ligesom der ogsĂĄ vil være fuld fokus pĂĄ forfølgelse af de danske jøder og pĂĄ deres sikkerhed.

 - Det har vist sig at være svært at hjælpe forfulgte kristne gennem FN-systemet, fordi muslimske ledere ikke vil tage ansvar. Som ansvarligt land kan vi ikke sidde det overhørigt, at muslimske ledere ikke vil sikre menneskers konverteringsret til en anden religion og bekæmpe forfølgelse af religiøse minoriteter, siger Esben Lunde Larsen.

 - En Venstre-regering vil dels sikre et tættere samarbejde med de internationale kirkelige organisationer, som i dag arbejder blandt verdens forfulgte, heriblandt kristne, og dels et engagement i EU, sĂĄ EU bliver en stærkere aktør i verden for forfulgte kristne. Endelig vil vi styrke de lokale kræfter, som i forvejen arbejder med forfulgte kristne ved at understøtte de lokale organisationer, siger Esben Lunde Larsen.

Sammen med partifællen Søren Pind har han i et par omgange haft udenrigsminister Martin Lidegaard (R) i samråd og arrangeret en høring for at få regeringen til at pege særligt på gruppen af forfulgte kristne, uden at det har givet resultater.

De Konservative er uenige

Men skulle De Konservative være med i en borgerlig regering, så skal forfulgte kristne ikke nævnes alene i et regeringsgrundlag, siger udenrigsordfører Lars Barfoed.

 Vi har en forpligtelse til at hjælpe alle forfulgte grupper uanset religion eller etnicitet, hvis det er grunden til forfølgelse, herunder ogsĂĄ kristne grupper. SĂĄdan kunne det fint stĂĄ i et regeringsgrundlag. Det skal bare ikke fremgĂĄ, at det er værre for kristne at være forfulgt. Uanset hvilken religion man tilhører, er det lige slemt at være forfulgt, siger Lars Barfoed.

 Debatten har delt vandene, nĂĄr det gælder om, hvorvidt man særligt skal nævne de forfulgte kristne grupper, eller tale generelt om en indsats for forfølgelse af religiøse minoriteter. Udenrigs-ordfører for Liberal Alliance, Mette Bock, hører til den sidste gruppe.

 - Jeg er simpelthen imod, at man over for mennesker i nød først skal spørge til deres tro. Det strider mod mit menneskesyn, som er menneske først, kristen sĂĄ. Derfor kan det godt være, at der skal omprioriteres i forhold til oversete religiøse grupper, og givetvis er der mange nødstedte, kristne grupper, som har brug for mere hjælp, siger Mette Bock og understreger, at vi fra dansk side skal beskytte forfulgte religiøse grupper i verden i det omfang, det overhovedet er muligt.

 - Men jeg bryder mig ikke om, at man i et regeringsgrundlag specifikt nævner forfulgte kristne, siger Mette Bock.

 Til gengæld møder forslaget opbakning fra Dansk Folkeparti, hvor integrations- og udlændingeordfører Martin Henriksen mener, at det er et oplagt initiativ.

Det er helt på sin plads og på tide, at det kommer på dagsordenen. Efter min opfattelse er det ikke noget, der har ligget den nuværende regering på sinde, selvom vi i Dansk Folkeparti gentagne gange har spurgt ind til, hvad man gør ved forfølgelse af kristne. Derfor vil det være rigtig godt, hvis der bliver sat fokus specifikt på denne gruppe mennesker, mener han.

 Socialdemokraternes integrations- og udlændingeordfører Ole Hækkerup vender sig mod forslaget.

 - SĂĄ vidt jeg kan høre, betyder valget af forfulgte kristne som specifik gruppe ikke, at der sker de store ændringer i den konkrete politik. Jeg har svært ved at se, at Venstres forslag kommer til at gøre det særlig meget lettere for forfulgte kristne som befolkningsgruppe, siger han.