Politik

200 asylsøgere til TV 2: Derfor vælger vi Danmark

TV 2 har gennemført den første danske rundspørge blandt syriske asylansøgere med fokus på, hvad der får dem til at vælge netop Danmark som asylland. Svarerne viser, at det i høj grad er menneskerettigheder, uddannelsesmuligheder samt familie og netværk, der er afgørende for, at syrerne havner i Danmark.

200 asylansøgere har udfyldt spørgeskemaet på tre forskellige asylcentre. Kun ganske få svarer, at de månedlige ydelser, som Danmark giver til flygtninge, har haft betydning for deres valg.

Ifølge asylforsker Martin Lemberg-Pedersen fra Københavns Universitet giver rundspørgen et nyt indblik i asylansøgernes motiver.

- Langt de fleste kommer på grund af nogle helt generelle overvejelser om, hvad Danmark er: at der er demokrati, at der er menneskerettigheder og gode uddannelsesmuligheder. Det ligger i tråd med den sparsomme forskning, der er på området, siger asylforskeren.

Sådan svarede asylansøgerne:

I grafikken nedenfor kan du trykke ind på tre forskellige syrere og se, hvorfor de valgte netop Danmark som asylland.

Muhammed

Muhammed

Muhammed Rohban
Muhammed er kommet til Danmark sammen med sin kone og fem børn. I Syrien var han forretningsmand og indehaver af tre butikker, heriblandt et vaskeri. For ham har uddannelsesmuligheder været afgørende for hans valg af Danmark. Det er vigtigt for ham, at hans fem børn får en god uddannelse. Han siger, at han ikke på forhånd vidste noget om, hvor stor kontanthjælpen var i Danmark.

Foto: TV 2

Haya

Haya

Haya Azrak
Syriske Haya Azrak og hendes far valgte Danmark som asylland på grund af de danske familiesammenføringsregler. De er klar over, at det går langt hurtigere i Danmark, end i de fleste andre lande. Familien blev splittet, fordi der ikke var råd til også at betale de dyre menneskesmuglerne for hendes mor og søster. Det er så planen, at familien skal genforenes i Danmark så hurtigt som muligt. 

Foto: TV 2

Muhammed

Muhammed

Muhammed Ayman Agha
23-årige Muhammed Ayman Agha har valgt Danmark, fordi han har hørt, at der er gode muligheder for at gå på universitet og at uddannelse er gratis i Danmark. Han læste business and management i Syrien, og han håber at han kan fortsætte sine studier hurtigst muligt på CBS i København.

Foto: TV 2

En af dem, der har udfyldt et spørgeskema, er Muhammed Rohban. Han kom til Danmark for en uge siden sammen med sin kone og fem børn. Inden flugten fra Syrien havde han sat sig ind i, at der var gode uddannelsesmuligheder i Danmark, og det var afgørende for familien.

- Mine børn måtte stoppe deres skolegang i Syrien på grund af krigen. Derfor har det været vigtigt for mig, at de kunne få en ny chance. Skole og uddannelse har været det vigtigste for mig, fortæller Muhammed Rohban.

Kigger ikke på pengene 

De månedlige kontante ydelser til flygtninge har været et centralt emne i valgkampen. Venstre ønsker at bremse tilstrømningen ved bl.a. at genindføre starthjælpen for flygtninge i stedet for den højere kontanthjælp. Men Muhammed Rohban har slet ikke været klar over, hvor mange penge der gives til flygtninge i Danmark.

- Det har jeg ikke kigget på, for det er ikke vigtigt for mig. Jeg har mål i mit liv. Jeg vil bestille noget i stedet for bare at være hjemme og lade andre give mig penge. Sådan er mit liv ikke, siger Muhammed Rohban, der var indehaver af tre butikker i hovedstaden Damaskus, inden familien måtte flygte.

Demokrati og menneskerettigheder er vigtigst

Ud af de 200, der har svaret, siger hele 159, at de har valgt Danmark på grund af demokrati og menneskerettigheder. 104 - og dermed næst flest - har svaret, at uddannelsesmuligheder har været afgørende. Det overrasker ikke asylforsker Martin Lemberg-Pedersen:

- Uddannelsesmuligheder er jo netop noget, der giver perspektiver for fremtiden, og det er det, som flygtninge fra Syrien mangler i helt katastrofal grad i øjeblikket.

23-årige Ayman Agha er også lige kommet til Danmark fra Syrien. Heller ikke han havde interesseret sig for størrelsen af den danske kontanthjælp. Han håber at fuldføre sin uddannelse i business and management, og havde i forvejen fundet ud af, at Copenhagen Business School ville være et godt sted for ham.

- Universitetet er vigtigt for mig, ikke penge. Jeg er ikke kommet for at få penge, men for at gennemføre min uddannelse, fortæller Ayman Agha.

Sidste år ankom omkring 7000 syriske flygtninge til Danmark, og foreløbige tal for 2015 tyder på, at udviklingen fortsætter.  

Sådan har vi gjort

TV 2 har uddelt et anonymt spørgeskema til 200 syriske asylansøgere og bedt dem sætte kryds ved de faktorer, der har været mest afgørende for deres valg af Danmark som asylland.

Spørgeskemaet er på arabisk og blev uddelt af TV 2 på tre forskellige asylcentre. 

Se spørgeskemaet her.

Sådan er de danske asylregler

Flygtningekonventionen skal sikre, at alle, der er på flugt fra uholdbare situationer i deres hjemland, kan få ophold i et andet land, indtil det er trygt at rejse hjem igen. Konventionen er en af de første, der blev vedtaget i FN.

* Den danske lovgivning vedrørende udlændinge, Udlændingeloven, bygger på de internationale konventioner, som Danmark har underskrevet. - Ifølge disse kan udlændinge, der bliver anerkendt som flygtninge i Danmark, enten få konventionsstatus eller beskyttelsesstatus.

* Konventionsstatus får man, hvis man er individuelt forfulgt på grund af race, religion, nationalitet, socialt tilhørsforhold eller politiske holdninger og dermed opfylder betingelserne i Flygtningekonventionen. Denne status udløser fuld ret til familiesammenføring og fem års asyl.

* Beskyttelsesstatus får man, hvis man har brug for beskyttelse, og eksempelvis risikerer dødsstraf, tortur eller anden umenneskelig og nedværdigende behandling.

* Derudover har regeringen oprettet en særlig status, der gælder mennesker, der har brug for beskyttelse på grund af særlige forhold i hjemlandet - for eksempel krig. Fremover er det planen, at denne gruppe i første omgang kan få et års asyl og først ret til familiesammenføring efter et år.

Kilde: Dansk Flygtningehjælp