Politik

DF og S dyster på læser-spørgsmål: Er private børnehaver ok?

For at komme tættere på danskerne under valget, har TV 2 oprettet Danskernes Redaktion, som har til opgave at bringe TV 2's brugere tættere på politikerne. I den forbindelse har vi oprettet et post-it-kort, hvor alle kan skrive et spørgsmål til politikerne eller deres mening om et givent emne. Løbende udvælger vi en række post-its og beder politikerne om at svare på dem. 

Her er fire svar på to konkrete problemstillinger fra to TV 2-læsere:

Hans P. Petersen spørger:”Hvad vil man gøre for at arbejdsgivere vælger arbejdsløse fremfor østarbejdere?

Bent Bøgsted, Beskæftigelsesordfører, Dansk Folkeparti:

- Jobkonsulenterne i jobcentre og A-kasser skal ud fra kontorerne og lave aftaler med arbejdsgiverne. Kort sagt finde ud af, hvilken arbejdskraft som arbejdsgiverne mangler, eller kommer til at mangle. De skal matche de ledige med virksomhederne og aftale med virksomhederne, at de ledige får den nødvendige efteruddannelse, så de er klar til jobbet, når arbejdsgiveren har brug for dem. De ledige skal have de nødvendige kurser, uanset om det er 2-4-6-8-10 eller 12 ugers opkvalificering, og der skal laves forhåndsaftaler med arbejdsgiverne om ansættelse.

Lennart Damsbo-Andersen, Socialdemokraterne:

- For Socialdemokraterne handler det for det første om uddannelse. Det, der gør Danmark konkurrencedygtig, er, at vi er godt uddannede. At gå fra ufaglært til faglært gør en dansker attraktiv for en arbejdsgiver. Det har vi allerede gjort meget for, men vi vil naturligvis gerne videre. For det andet skal vi sætte en stopper for social dumping. Arbejde i Danmark skal være for dansk løn. Vi ønsker et trygt og ordentligt arbejdsmarked, og derfor har vi fremlagt et udspil mod social dumping.

Anja Møller spørger: "Hvad er jeres holdning til private dagplejere/børnepassere?”

Karin Nødgaard, Dansk Folkeparti:

- Flere og flere forældre sender deres børn i en privat vuggestue eller børnehave viser tal fra Danmarks Statistik. Den udvikling finder Dansk Folkeparti tankevækkende. Partiet mener, der er risiko for at samfundet bliver delt op i stærke og svage familier, så det primært er børn fra ressourcestærke familier, der kommer til at gå i de private dagsinstitutioner. Dansk Folkeparti mener, det er godt for et barn at omgive sig med børn fra forskellige typer af familier, men afviser ikke, at der kan være brug for private udbydere, såfremt der er lukket kommunale i nærområdet. 

Annette Lind, Socialdemokraterne:

- Et godt liv starter med et godt børneliv. Regeringen har derfor af flere omgange afsat flere penge til bedre normeringer i daginstitutionerne. Med vores seneste børneudspil lægger vi også op til at styrke kvaliteten i de private pasningsordninger. Vi ønsker, at tilsynet med private pasningsordninger sidestilles med tilsynet i dagplejen, og vi vil stille flere indholdsmæssige krav til de private pasningsordninger. Vi afsætter 350 mio. kr. til bl.a. det formål. Jeg ønsker at den kommunale pasning skal være førstevalget når ens barn skal passes. 

Danskernes Redaktion

Danskernes Redaktion på TV 2 består af ca. 30 studerende fra universiteter i hele landet.

De studerende suppleres af vores sociale medie-desk og har som opgave at overvåge de sociale medier for gode kommentarer, spørgsmål og andre relevante input til valgkampen.

Redaktionen vil agere bindeled mellem TV 2’s brugere, politikerne og TV 2’s flader under hele valgkampen.

Find os på de sociale medier og under hashtagget #tv2valg