Politik

Ny måling: Stadig dødt løb mellem blokkene

For anden dag i træk er der totalt dødt løb mellem de to blokke i dansk politik.

Var der valg i dag, ville blå blok få 88 mandater i Folketinget, mens rød blok ville få 87. Det viser den seneste meningsmåling, som MEGAFON i dag har gennemført for TV 2 og Politiken. Kun 0,4 procent adskiller blokkene - men det er ikke nok til at flytte endnu et mandat i forhold til tirsdagens måling. 

Dermed har tendensen i de seneste dages målinger bidt sig fast: Rød blok haler kraftigt ind på blå blok, og det vil reelt være fordelingen af de fire nordatlantiske mandater, der afgør hvem der bliver statsminister i Danmark.

Målingen viser ikke den store forskydning mellem blokkene, men internt i rød og blå blok er der sket lidt siden i går. Mest markant fortsætter Radikale Venstre tilbagegangen og mister yderligere to mandater, mens både SF og Dansk Folkeparti vinder et mandat. 

Valgets joker, Alternativet, fastholder sine 5 mandater fra målingen i går, men må notere sig en lille procentuel tilbagegang. Socialdemokraterne manifesterer sig som landets største parti, mens forskellen mellem det andet- og tredjestørste, Venstre og Dansk Folkeparti er omtrent den samme som i går. 

Kristendemokraterne ville fortsat ikke komme i Folketinget, hvis der var valg i dag, og dermed kan blå blok notere sig et stemmespild på 1,2 procent. 

.Målingen er gennemført som en telefonundersøgelse i perioden 2.-3. juni 2015. 1.027 respondenter har medvirket i undersøgelsen.  

Sådan laver Megafon det rullende indeks

Megafon laver en daglig måling for TV 2 gennem valgkampen, som kaldes et "rullende indeks". 

Det betyder, at Megafon hver dag skifter 500 af de ældste interviews ud af gårsdagens måling og supplerer med 500 nye til dagens måling. 

På den måde prøver følger vi udvikllingen i, hvor vælgerne vil sætte deres kryds, gennem hele valgkampen.

Resultaterne i undersøgelsen må påregnes en statistisk usikkerhed. For de enkelte observationer gælder, at de faktiske procenttal med 95% sikkerhed befinder sig indenfor gennemsnitlig margin på ca. +/- 1 % points af de observerede procenttal for de mindste partier og +/- 3 % points af de observerede procenttal for de største partier.