Politik

Alternativet: Slip bisonokserne fri, drop frikadellerne og arbejd mindre

Uffe Elbæks nye parti Alternativet kravler sikkert frem i meningsmålingerne og ligger nu komfortabelt over spærregrænsen.

Senest har partiet overhalet Det Konservative Folkeparti, som står til 3,4 procent af stemmerne mod Alternativets 3,6 procent ifølge seneste måling, som Megafon har foretaget for TV 2 og Politiken.

Både blå og rød blok har tilsyneladende for travlt med egne valgkampagner til at udfordre det grønne partis til tider idealistiske og skæve forslag. Ikke desto mindre rummer liste Ås partiprogram adskillige forslag, der mildt sagt er alternative.

Nedenfor har vi samlet de 10 af de vildeste forslag.  

100 g kød om dagen

300 gram kød på en hel uge er protein nok ifølge Alternativets partiprogram. Lige nu spiser danskerne i gennemsnit 240 gram kød hver dag. Det vil Alternativet lave om på med et forslag på max 100 gram kød om dagen per person. Idéen er, at det skal frisætte store arealer i det danske landskab, som i dag bruges til produktion af svin, kvæg og fjerkræ. I stedet kan områderne bruges til planteproduktion, der er mindre næringskrævende.

Institutionerne skal have en ’grøn dag’

Skoler, sygehuse, børnehaver og andre offentlige institutioner skal indføre en dag, hvor der kun bliver serveret grøntsager. Alternativet håber, at dagen kan blive en folkelig begivenhed, som alle med tiden tager til sig. 

100% økologisk landbrug inden 2040

Det skal være slut med kunstgødning og sprøjtegift. Inden 2040 skal hele landbrugsproduktionen være 100 procent økologisk.

Pant på poser og elektronik

I fremtiden skal vi ikke kun gemme pantflasker, men også pantposer og pantelektronik. Hele pantsystemet skal videreudvikles, så det kan håndtere mange flere slags varer. Men først gælder det bæreposerne og elektronik.

Vilde dyr i byerne

Den biologiske mangfoldighed er på tilbagegang, og mange dyrearter forsvinder på grund af menneskernes fremfærd. Det er en skam, mener Alternativet. Derfor skal evolutionens kreativitet have lov at udfolde sig. Der skal arbejdes på at skabe samspil mellem mennesker og naturen – herunder planter og vilde dyr. Præcist hvilke vilde dyr, vi skal gøre plads til i byen, fremgår ikke af partiprogrammet.

Lovforslag fra borgerne

Borgernes skal have mulighed for at stille nye lovforslag direkte til Folketinget. I dag har borgerne mulighed for at ytre sig om lovforslag, når de er i høring, men det er ikke nok, mener Alternativet. Et ’åbent ministerium’ skal give borgerne større lyst til at engagere sig.

Sæt bisonokserne fri i skovene

Skovenes biologiske mangfoldighed er forringet – især fordi vi bruger så større mængde tømmer, mener Alternativet. Skovene dør, og derfor er der brug for nyt liv. Det er her bisonokserne kommer ind i billedet. De store græssere kan være med til at skabe den dynamik, som skovene har så brug for.

Vækst er også trivsel og livsglæde

Bruttonationalproduktet er en dårlig målestok, når vi måler vækst i Danmark, mener Alternativet. Vækst, der gør borgerne stressede, er idiotisk. Borgernes trivsel og livsglæde er vigtigere, ligesom miljømæssig og økonomisk bæredygtighed skal medregnes, når vi skal opgøre, hvor godt det går. Der skal altså opfindes en ny udregning af væksten, som også indregner borgernes lykke, om vi er blevet bedre til at passe på naturen, og om der er økonomisk lighed. Præcis hvordan har partiet endnu ikke redegjort for.

30 timers arbejdsuge

I løbet af 10 år skal danskerne have barberet syv timer af arbejdsugen, så vi fremover kun behøver arbejde 30 timer om ugen. Tanken er at imødekomme de mange danskere, der føler sig stressede og samtidig tilgodese de 130.000 fuldtidsledige. Beregninger fra tænketanken Kraka viser, at en sådan omlægning vil koste samfundet 270 milliarder kroner.

Kunstfag i folkeskolen og gymnasiet

Ifølge Alternativet begrænses kreativiteten, når de små elever i folkeskolen kun har musik og billedkunst. Derfor skal der indføres et bredt og generelt kunstfag, hvor eleverne kan afprøve forskellige kunstneriske discipliner.