Politik

Forhandlinger om Akuttelefonen er brudt sammen

Region Hovedstaden og Lægeforeningen PLO opgav på et møde onsdag aften at nå til enighed om en ny akutordning, som de praktiserende læger kunne deltage i.

Det bekræfter begge parter lørdag formiddag.

Dermed er et forløb over fire måneder mellem de praktiserende læger og Region Hovedstaden nu afsluttet, uden at det lykkedes at nå til enighed.

I Region Hovedstaden er regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) på borgernes vegne ærgerlig over, at parterne ikke kunne opnå en aftale.

- Jeg er på borgernes vegne rigtig ærgerlig over, at vi ikke kunne opnå en aftale. Men jeg synes ikke, at forhandlingerne har været helt forgæves, for vi har fået flere idéer til, hvordan vi kan forbedre akuttelefonen. Så nu vil jeg indkalde partierne i Region Hovedstaden bag akuttelefonen for at få en drøftelse af, hvordan vi så kan komme videre med nogle af de forslag, som PLO trods alt har sat i spil.

- Det handler om svartiderne, men også om at styrke kvaliteten og gøre en indsats for arbejdsmiljøet for de ansatte på Akuttelefonen, siger Sophie Hæstorp Andersen til TV 2

Den gordiske knude i forhandlingerne var uenigheden om den helhedsløsning, som PLO tilbød regionen, som ifølge Sophie Hæstorp Andersen reelt set gĂĄr ud pĂĄ, at driften og ansvaret for Akuttelefonen helt vil overgĂĄ til de praktiserende læger. Det ville reelt skabe et nyt system inde i det eksisterende akutsystem, mener hun. 

- Flere systemer betyder flere faggrænser, mere besvær og større risiko for fejl. Jeg vil hellere nedbryde faggrænserne og gøre tingene enklere for borgerne og vores ansatte, ikke mere besværlige. Jeg mener, at vi i dag har en ordning, som borgerne kan være trygge ved, men det som PLO tilbød os, det var en eksklusivaftale, hvor vi skulle ud og fyre de læger og sygeplejesker, der i dag arbejder hos os, og overlade det fulde ansvar til de praktiserende lægers organisation, og det kunne vi ikke gĂĄ med til, siger Sophie Hæstorp Andersen.

PLO: Har ikke talt om fyringer

Den udlægning kan PLO-formand Christian Freitag ikke genkende fra forhandlingerne.

- Vi har hverken tænkt på eller talt om fyringer. Det er Sophie Hæstorp Andersens tolkning, siger Christian Freitag til TV 2.

De praktiserende har stĂĄet fast pĂĄ, at de skulle have mere indflydelse, ellers ville aftalen ikke blive til noget.

- Hvis vi praktiserende læger skal ind i 1813-systemet, sĂĄ vil vi gerne ændre nogle ting i systemet. Det kan vi ikke fĂĄ sikkerhed for, medmindre vi selv bliver en del af 1813 og fĂĄr noget indflydelse pĂĄ vores arbejdsgange, vores rekruttering og mĂĄden vi arbejder pĂĄ. Og det her punkt er ĂĄrsagen til, at der ikke bliver nogen aftale. Vi har svært ved at se, hvordan vi skal løfte kvaliteten, hvis regionen har ansvaret for alle de ansatte i 1813, og vi ikke fĂĄr indflydelse pĂĄ, hvem der skal arbejde der,  siger Christian Freitag

Han mener dog, at begge parter været optaget af at finde en løsning til gavn for borgerne.

- Vi har haft en god forhandling i en tillidsfuld tone, og vi forlader hinanden uden at smække med dørene. Vi må dog konstatere, at vi ikke er enige om den overordnede ramme. Vi har tilbudt regionen en helhedsløsning, hvor vi overtager ansvaret for telefonvisitationen og behandling. I denne model har vi forsøgt at integrere helhedsløsningen i den enstrengede struktur, som Region Hovedstaden allerede har etableret med 1813. Vi kan imidlertid ikke indgå en aftale under den forudsætning, at vi som selvstændige erhvervsdrivende giver afkald på ledelsen af arbejdet, siger Christian Freitag.