Politik

Ingen folkeafstemning? Forstå, hvad bankunionen handler om

De danske vælgere skal sandsynligvis ikke en tur i stemmeboksene for at beslutte, om Danmark skal tilslutte sig den fælles europæiske bankunion.

Sådan lyder vurderingen fra Justitsministeriet i en rapport, der bliver offentliggjort torsdag. Samtidig udtrykker regeringen sig positivt i forhold til at lade Danmark tilslutte sig bankunionen.

Lad og her tage et kig på, hvad det egentlig betyder.

Hvorfor bankunion?

I kølvandet på finanskrisen var det tydeligt, at der var behov for både en større sikkerhed og større gennemsigtighed i den europæiske banksektor.

Og det er dét, EU's bankunion skal sikre.

Bankunionen består kort sagt af to dele: Et fælles banktilsyn og en fælles afviklingsmekanisme. Lad os tage dem én ad gangen:

Det fælles banktilsyn hører hjemme hos Den Europæiske Centralbank, ECB, i Frankfurt, og har til opgave at føre overordnet tilsyn med samtlige banker i bankunionen og direkte tilsyn med de 130 største finanshuse. Hvis Danmark tilslutter sig bankunionen, vil de udvalgte store danske banker, som vil få direkte besøg fra Frankfurt, være Danske Bank, Nykredit, Nordea, Jyske Bank og Sydbank. 

Den fælles afviklingsmekanisme er et sæt fælles retningslinjer for, hvordan man fra januar 2015 håndterer en bank med så store problemer, at den skal lukkes. På engelsk har afviklingsmekanismen fået navnet Single Resolution Mechanism, SRM. Over en indfasningsperiode på otte år oprettes en fælles fond, hvor det som udgangspunkt er bankernes egne penge, der bruges til at betale for at afvikle en bank.

Hvorfor ikke afstemning?

Alle lande, der er en del af euro-samarbejdet, er i forvejen med i bankunionen. Lande, der står udenfor euroen – som for eksempel Danmark – beslutter selv, om de vil med.

Regeringen mener, at det vil være "en fordel", hvis Danmark tilslutter sig bankunionen – og ifølge den rapport, der bliver offentliggjort torsdag, kan den beslutning tages af et flertal i Folketinget, uden at spørgsmålet skal sendes til folkeafstemning.

Det skyldes, at Justitsministeriet ikke vurderer, at der er tale om suverænitetsafgivelse, hvis Danmark tilslutter sig. Hvis der er tale om suverænitetsafgivelse, skal der ifølge Grundloven være en folkeafstemning. Og det er eksempelvis grunden til, at danskerne senest i 2016 skal til afstemning om det danske retsforbehold.

- Det er Justitsministeriets statsretlige vurdering, at grundloven ikke kræver, at der bliver afholdt en folkeafstemning om dansk deltagelse i det styrkede banksamarbejde. Det skyldes navnlig, at det fortsat vil være de danske myndigheder, der handler i forhold til kreditinstitutter i Danmark. Regeringen har selvfølgelig taget vurderingen til efterretning, lyder det fra justitsminister Mette Frederiksen (S) i en pressemeddelelse.

Opbakning og modstand

Regeringen er positive overfor at Danmark tilslutter sig bankunionen.

- Vi er et lille land med en stor banksektor, og deltagelse i bank-samarbejdet kan forankre et i forvejen stærkt tilsyns- og krise-håndteringsregime i en stærk fælles europæisk ramme, udtaler Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard (R) og erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S) i en pressemeddelelse.

- Det styrkede banksamarbejde kan yde et bidrag til finansiel og økonomisk stabilitet, som også vil være til gavn for Danmark. På den baggrund mener vi i udgangspunktet, at det vil være en fordel for Danmark at deltage i det styrkede banksamarbejde. Vi vil tage endelig stilling til dansk deltagelse, når vi har set, hvordan samarbejdet fungerer i praksis, og når der er sket de nødvendige afklaringer.

Noget anderledes er opfattelsen hos Dansk Folkeparti.

- Bankunionen er naturlig for euro-landene, så man må se regeringens beslutning som endnu et skridt i retning af at forberede indførelsen af euro i Danmark. Den danske befolkning har sagt klart NEJ tak til euroen. Endda to gange. Det burde regeringen respektere, lyder det fra partiformand Kristian Thulesen Dahl. http://politik.tv2.dk/2015-04-30-thulesen-kraever-afstemning-om-bankunion-respekter-danskerne

Hvad mener du – bør Danmark tilslutte sig EU’s bankunion. Og bør spørgsmålet komme til folkeafstemning? Deltag i diskussionen på TV 2 Politiks Facebook-side.

Følg TV 2 Politik

Få seneste nyt, analyser og baggrund om dansk politik, leveret af TV 2's redaktion på Christiansborg:

TV 2 Politik på Facebook

TV 2 Politik på Twitter