Politik

FAKTA: Så meget tjener politikerne på Christiansborg

Enhedslisten præsenterer fredag en række forslag, der skal gøre op med flere af de pensions- og vederlagsprivilegier, som ministre og andre folkevalgte nyder i dag.

Partiet mener blandt andet, at pensionsalderen for politikere skal sættes ned, så den svarer til den resterende del af befolkningen, mens også kravene for optjening ifølge partiet skal sættes op.

Her kan du læse, hvor meget politikerne tjener i dag:

Folketingsmedlemmer:

Løn:

Grundlønnen for medlemmer af Folketinget er 51.358 kroner om måneden. Hertil kommer 5047 kroner om måneden i skattefrit omkostningstillæg for de medlemmer, der bor i Danmark. Tillægget er større for medlemmerne fra Grønland og Færøerne.

Når medlemmer af Folketinget ryger ud på grund af sygdom eller valg, får de et eftervederlag på 51.358 kroner i op til to år.

Pension:

Ét år som medlem af Folketinget udløser ret til livslang politikerpension på 79.142 kroner om året. Har man siddet i Folketinget længere end 20 år, lyder pensionen på 347.008 kroner om året. Den bliver udbetalt, selv om politikeren har indtægt fra en ny arbejdsgiver.

Ministre:

Løn:

De fleste ministre får 1.171.318 kroner om året i løn, men finansministeren, udenrigsministeren og økonomi- og indenrigsministeren får 1.288.450 kroner om året. Statsministeren får 1.464.148 kroner om året.

En minister får eftervederlag svarende til sin løn i halvandet til tre år. Eventuelle indtægter modregnes.

Pension:

Ét enkelt år som minister udløser ret til livslang ministerpension fra efterlønsalderen. Et år som minister giver et pensionsbeløb, som svarer til, hvad en statstjenestemand har optjent på ni år. Efter otte år som minister får man samme pension, som en statstjenestemand optjener på 37 år.

Kilder: Folketinget.dk, Enhedslisten, Berlingske.