Politik

Dansk kamp mod Islamisk Stat bliver meget dyrere end ventet

110-135 millioner kroner.

Så meget anslog forsvaret, at "op til et års" dansk fly-krig mod Islamisk Stat (IS) i Irak ville beløbe sig til i rene meromkostninger.

Beregningerne var en del af det beslutningsforslag, som blev fremsat i dagene inden, at kampflyene blev sendt på vingerne.

Men efter at syv danske F16-kampfly fløj til Ahmed Al Jaber-basen i Kuwait i begyndelsen af oktober, lyder regningen allerede nu på omkring 115 millioner kroner.

Det viser en aktindsigt i omkostningerne ved F 16-bidraget, som Ritzau har fået fra Forsvarsministeriet.

Dermed er der på et halvt år brugt næsten lige så mange penge, som forsvaret forventede at bruge på et helt år.

"Forsvarets meromkostninger udgør cirka 167 millioner kroner, inklusiv ammunitionsforbrug for cirka 52 millioner kroner", oplyser Forsvarsministeriet og fortsætter:

"Det vil sige, at Forsvarets meromkostninger til missionen eksklusiv ammunitionsforbrug til og med marts 2015 kan opgøres til cirka 115 millioner".

På den baggrund regner forsvarsminister Nicolai Wammen (S) nu med, at de samlede meromkostninger kan løbe op i 210 til 225 millioner kroner eksklusiv ammunition, fremgår det af en orientering til Forsvarsudvalget.

- Stigningen i meromkostningerne skyldes primært højere aktivitetsniveau end oprindeligt antaget (herunder omkostninger til brændstof mm.) samt øgede udgifter til strategisk lufttransport (herunder transportudgifter i forbindelse med genforsyning af ammunition), forklarer ministeren.

Hvis aktivitetsniveauet fortsætter, regner ministeren med, at der derudover vil blive brugt ammunition for i alt 100 til 150 millioner kroner. Samlet set vil det altså koste op mod 375 millioner kroner i meromkostninger at have de danske F16-fly i kamp mod IS.

Forsvarsministeriet understreger dog, at beregningerne er forbundet med væsentlig usikkerhed. Forsvarsministeren regner med, at meromkostningerne vil kunne holdes inden for Forsvarets reserve til internationale operationer.

Som Ritzau tidligere har beskrevet har de samlede omkostninger ved indsatsen mod Islamisk Stat oversteget de 200 millioner kroner.

Det beløb omfatter hele indsatsen, herunder et bidrag til den internationale koalitions hovedkvarter, ligesom udgifterne til den ammunition, der er benyttet ved bombardementerne er medregnet.

Når meromkostningerne er væsentligt lavere end den samlede regning, så skyldes det, at forsvaret stadig ville have haft udgifter til flyene og uddannelsesaktiviteter og andet, selvom de var blevet på jorden i Danmark, og de udgifter trækker man derfor fra.

Siden den første flymission den 16. oktober 2014, har det danske bidrag i alt fløjet 284 missioner og anvendt 217 bomber.

FAKTA: Så meget koster krigene

Her kan du se, hvor mange penge Danmark har brugt på tidligere krige:

 • Afghanistan - mindst 13 milliarder kroner

  - Danmark engagerede sig i krigen i Afghanistan i 2001, og de sidste kampsoldater blev trukket ud af landet i 2013. Opgørelsen er fra 2012.

  - Ifølge Udenrigsministeriet er merudgiften ved at have danske tropper i Afghanistan cirka 1,5 milliarder danske kroner om året - set i forhold til hvis tropperne ikke var udsendt.  Danmark har i hovedparten af krigen bidraget med op til 750 soldater.  

 • Irak - 2,4 milliarder kroner

  - De første danske tropper blev sendt af sted som led i en amerikansk ledet invasion i 2003 og blev trukket tilbage i 2007.

  - Ifølge en opgørelse fra Forsvarskommandoen udgjorde forsvarets samlede udgifter indtil september 2007 godt 2,2 milliarder kroner. Dertil kommer observationshelikoptere, livvagter og undervisere af irakisk militær.  

 • Libyen - 656 millioner kroner

  - Et flertal i Folketinget lod i marts 2011 danske kampfly deltage i angrebene mod den libyske præsident Muammar Gaddafis styrker, som var ved at indtage oprørshovedstaden Benghazi.

  - Indsatsen varede i syv måneder.

  - Den største udgiftspost var de 923 præcisionsbomber, som kamflyene kastede ned over landet.

 Kilder: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet, Politiken, Information, Ritzau.