Politik

Regeringen vil karakter-bonus til livs

Da det sidste sommer blev gjort op, hvor høje karakterer det krævede at blive optaget på videregående uddannelser, blev der sat en rekord. Højeste adgangskvotient var at finde på CBS, hvor de optagne på kvote 1 på uddannelsen i international business lå på gennemsnitskarakterer fra gymnasiet på mindst 12,1 - altså højere end karakterskalaens højeste karakter.

For fremtiden skal der være længere mellem karaktersnit, som ligger over 12, foreslår regeringen. Den bonus, der ganger karaktersnit fra ungdomsuddannelsen med 1,08, hvis ansøgere søger ind på en videregående uddannelse senest to år efter, at de har fået studenterhuen på hovedet, skal afskaffes, siger uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen (R) til Politiken lørdag.

- Jeg vil gerne af med den karakterbonus, for den pumper snittene kunstigt op. Vi bør optage dem på studierne, som er bedst egnede ud fra kriterier, der handler om, hvem der passer bedst til studiet, og hvem der er dygtigst. I dag kan man få forhøjet sit snit uden at være blevet dygtigere, men bare ved at være hurtig, og sådan skal det ikke være, siger ministeren til Politiken.

I den seneste tid har Sofie Carsten Nielsen talt med unge, som har fortalt hende om, hvordan de vælger fag og linjer i gymnasiet ud fra, hvor de kan få de højeste karakterer. For nylig var det en RUC-studerende, der fortalte ministeren, at hun havde valgt en samfundsvidenskabelig linje i gymnasiet, fordi hun regnede med at kunne få højest karakterer der. Men i virkeligheden var hendes interesse inden for naturvidenskaben, og bagefter måtte hun supplere sin gymnasieuddannelse med flere fag for at søge ind på sin videregående uddannelse.

- Når jeg hører den slags, tænker jeg: Hold nu op. Det, jeg i højere og højere grad hører, er, at alt for mange unge i helt uhyggelig grad vælger deres ungdomsuddannelse ud fra strategiske og taktiske valg, og dem skal man ikke træffe, når man er 15-16 år. Der skal man hellere vælge ud fra motivation og talent, siger ministeren til Politiken.