Politik

Asylansøgere strømmer til EU - men ikke til Danmark

Det markante fald i asylansøgningen til Danmark i slutningen af 2014 skiller sig ud i EU-sammenhæng, viser nye tal, som Jyllands-Posten har trukket fra EU’s statistiske kontor, Eurostat.

Samlet set steg antallet af asylansøgere i EU med 9,9 pct. fra 3. til 4. kvartal. Bl.a. modtog Tyskland flere ansøgere.

Men i Danmark faldt antallet i samme periode med 47 pct., hvilket blandt de 28 EU-lande kun blev overgået af Letland, hvor asylsøgningen i forvejen er beskeden, skriver Jyllands-Posten.

Regeringen lancerede i september sine stramninger af asylreglerne med bl.a. en midlertidig opholdstilladelse på ét år til krigsflygtninge og har siden fremhævet, at det

efterfølgende fald viste, at stramningerne virker. Andre har peget på, at det skyldtes tilfældigheder og sæsonudsving, da færre tager turen over Middelhavet, når bølgerne bliver højere i efteråret.

De nye tal bestyrker, at regeringens stramninger er en væsentlig årsag til det ekstraordinære fald, mener udlændingeordfører Ole Hækkerup (S).

- Jeg tror ikke, at man havde set den udvikling, hvis ikke regeringen var kommet med sin stramning,« siger han, der anerkender, at andre faktorer også kan spille ind.