Politik

Udlændingestyrelsen om Eritrea-metode: Vi gør det samme igen

Forløbet omkring Udlændingestyrelsens Eritrea-rapport har ifølge justitsminister Mette Frederiksen (S) været "rodet," og nogle af hovedpointerne i rapporten er nu droppet igen.

 Alligevel vil styrelsen også fremover gøre brug af den metode, der ligger bag den omstridte rapport, der er blevet undsagt offentligt at både rapportens kilder og oprindelige hovedforfattere. Det fremgår af Udlændingestyrelsens nye redegørelse til justitsministeren.

I rapporten har Udlændingestyrelsen først lavet en klassisk rapport med henvisning til kilder, samt en opsummering af deres udsagn. Herefter har man udgivet et værk med bilag, hvor kildernes udsagn er gengivet i deres helhed.

- Enhver læser af rapporten kan således kontrollere, om sammenfatningen af kildernes udsagn er i overenstemmelse med de udsagn, der er gengivet i rapportens Annex A. Rapporten indeholde som andre fact finding rapporter ingen konklusioner og anbefalinger i forhold til asylpraksis, står der i Udlændignestyrelsens supplerende redegørelse til justitsministeren. 

Efterfølgende har kilderne så sagt fra over for gengivelsen af deres udsagn i selve rapporten. Men selve metoden med at adskille de nøjagtige udsagn og rapportens udlægning af dem er så god en metode, at man vil bruge den fremover.

- Udlændingestyrelsen agter også fremover at anvende dette format, da det er styrelsens opfattelse, at det giver den mest objektive kildebelysning og er bedst overensstemmende med asylmyndighedernes ønsker til rapportens affattelse, skriver Udlændingestyrelsen.

Styrelsen henviser til, at det er en metode, der også bruges i Norge, Schwiez, Sverige og Finland.

- Formatet er udelukkende valgt med henblik på at sikre en læsevenlig og overskuelig fremstilling af kildernes udsagn, står der i den supplerende redegørelse.