Eksperter: Integrationen er gået i stå

47 procent af kvindelige indvandrere fra ikkevestlige lande i alderen 30-59 år er på offentlig forsørgelse.

Næsten halvdelen af indvandrere fra ikkevestlige lande i aldersgruppen 30-59 år er på offentlig forsørgelse, viser nye tal.

En opgørelse fra Danmarks Statistik viser, at 42 procent af de mandlige og 47 procent af de kvindelige indvandrere fra ikkevestlige lande i aldersgruppen 30-59 år er på offentlig forsørgelse.

For kvinder fra Libanon og Somalia er det otte af 10, og for mændene fra disse lande tæt på syv af 10. Det skriver Jyllands-Posten søndag.

Opgørelsen får Erik Bonnerup, som var formand for tænketanken for bedre integration, til at sige, at den lange valgkamp, som allerede nu er skudt i gang, bør føre til konkrete bud på at få indvandrere og efterkommere i Danmark i arbejde.

Den udmelding er den tidligere leder af Danmarks Statistik forhenværende rigsstatistiker Jan Plovsing enig i:

- Det er en overordentligt chokerende andel. Disse mennesker skulle jo være på arbejdsmarkedet.

Erik Bonnerup konkluderer, at integrationen har slået fejl i forhold til flere af de syv mål, som tænketanken for bedre integration opstillede.

- De hidtidige forsøg på at få indvandrere i arbejde på niveau med danskerne er slået helt fejl.

- Mange siger, at der ikke er noget arbejde at få. Men hvordan kan det så være, at der er kommet omkring 100.000 østeuropæere hertil, som godt har kunnet finde arbejde, siger Erik Bonnerup.

Integrationsminister Manu Sareen (R) siger:

- De dystre tal viser, at vi i Danmark har undladt at stille tilstrækkelige krav til indvandrere. Man har næsten taget ansvaret for eget liv fra dem. Det gør vi op med via reformerne af kontanthjælpen og førtidspensionen.

- Og vi arbejder på højtryk på at finde nye løsninger.