Politik

Dansk udlændingepolitik skal igen være stram, ansvarlig og realistisk

Jeg har i dag fremlagt Det Konservative Folkepartis forslag til en ny politik over for flygtninge og indvandrere. Særligt integrationen halter og har brug for en gevaldig opstramning, og det vil jeg gerne gøre noget ved.

Først og fremmest skal de mange udlændingelempelser, som den nuværende regering har gennemført, rulles tilbage. Den største udlændingeudfordring, vi står over for i dag, er dog på integrationsområdet, hvor parallelsamfund og religiøs ekstremisme trives.

Det siger sig selv, at omfanget af integrationsproblemer afhænger af, hvem og hvor mange vi lukker ind. Der er kulturelle og økonomiske grænser for, hvor mange vi kan håndtere. Derfor skal den nuværende regerings lempelser rulles tilbage, så vi kan vende tilbage til en stram udlændingepolitik. Udlændinge, der kommer hertil, skal i ord og handling vise, at de ønsker at være en del af det danske samfund, ellers er de ikke velkomne.

For at få hanket op i integrationsindsatsen mener vi, at der brug for at samle ekspertisen på området i et genoprettet Integrationsministerium. Udlændinge- og integrationsområdet er i dag spredt over flere ministerier.

Samtidigt vil Det Konservative Folkeparti sætte massivt ind overfor integrationsproblemerne i ghettoområderne. Vi vil under ingen omstændigheder acceptere, at ghettoer som Vollsmose, Gellerup eller Tingbjerg lukker sig om sig selv, og at myndigheder og borgere ikke kan færdes trygt. Derfor vil vi oprette nærpolitistationer i de mest belastede områder, støtte de frivillige foreninger, så der er et reelt alternativ til at hænge på gaden, og slå hårdt ned på religiøse ekstremister som prædiker had.

Jeg foreslår desuden også, at det forbydes at rejse ud og deltage i væbnede konflikter, og at trossamfund, der opfordrer til vold, mord og deltagelse i væbnede konflikter, skal kunne miste deres anerkendelse samt de rettigheder, der følger med.

Der er brug for flere konkrete indsatser på integrationsområdet. Her er mine konkrete ønsker:

Den aktive integrationsindsats er de seneste år blevet nedprioriteret og spredt. Derfor skal Integrationsministeriet genoprettes, så ekspertisen igen samles og området opprioriteres.

Integrationsområdet skal gennemgås med en tættekam, og det skal undersøges, hvilke integrationsfremmende projekter der reelt har en effekt. Projekter uden effekt skal stoppes omgående.

Deltagelse i væbnet konflikt skal forbydes, og en overtrædelse heraf skal straffes konsekvent. Desuden skal hververe til væbnede konflikter, herunder imamer og religiøse forkyndere, kunne retsforfølges og straffes.

Foreningsdanmark skal hjælpe integrationen på vej. Konkret vil vi prioritere flere midler til området, som kan sikre, at udlændinge i højere grad bliver en del af det frivillige foreningsliv.

Vi vil styrke ghettoindsatsen ved at oprette nærpolitistationer og mobilt politi. Vi kan ikke være tjent med, at der er parallelsamfund, hvor politiet, ambulancer og brandvæsenet ikke kan udføre deres arbejde uden at blive truet og chikaneret.

Læs hele vores udspil her: goo.gl/afmCXG