Politik

Finanslov: Grøn aftale er er på plads

De seneste dage har partierne i rød blok præsenteret flere delaftaler, og nu er en ny aftale på det grønne område klar. Den vil betyde, at der afsættes én milliard kroner ekstra til mere natur, økologi og klimatiltag over de kommende år.

Enhedslisten og SF mødtes onsdag aften i Miljøministeriet for at lægge sidste hånd på den grønne delaftale med miljøminister Kirsten Brosbøl (S).

Både Enhedslisten og SF er mødt op til årets finanslovhandlinger med forslag om at bruge flere penge på grøn omstilling.

Enhedslisten har blandt andet forslået mere støtte til vedvarende energi samt mere økologisk omstilling i landbruget. Det forventer regeringens støtteparti også vil kunne skabe flere grønne job, som på én gang kan gavne miljøet og beskæftigelsen. Det er dog endnu uklart, præcist hvilke tiltag der ligger i aftalen, og hvorvidt de vil skabe grønne job.

Det tidligere regeringsparti SF har i sit udspil til finansloven for næste år blandt andet et ønske om øgede energikrav til nye vinduer, overdækning af gylletanke og tilskud til grøn erhvervstransport. Flere penge til naturfonden, investering i klimatilpasning i byerne og mere bynær natur er også på listen hos SF sammen med bedre rensning af spildevand.

Se herunder, hvad nogle af de 1,045 milliarder kroner, der de næste fire år er øremærket til den grønne omstilling, skal gå til:

 • Styrket naturindsats: 30 millioner kroner årligt i 2015 og 2016, 21 millioner kroner i 2017 og 25,5 millioner kroner i 2018
 • Styrket økologiindsats: 30 millioner kroner årligt i perioden
 • Miljøteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram (Mudp): 20 millioner kroner årligt i perioden. Heraf målrettes 10 millioner kroner i 2017 og 2018 bæredygtigt byggeri
 • Grøn omstillingsfond: 10 millioner kroner årligt i 2015 og 2016 samt 20 millioner kroner årligt i 2017 og 2018. Heraf målrettes 10 millioner kroner årligt initiativer, der styrker udviklingen af cirkulær økonomi og deleøkonomi
 • Udvikling af grønt nationalregnskab: 4,5 millioner kroner årligt i perioden 2015-2017
 • Biodiversitetsgårde: 2,5 millioner kroner årligt i perioden
 • Styrkelse af indsatsen for test af sprøjtemidler: To millioner kroner årligt i perioden
 • Undersøgelse af mikroplast: En million kroner årligt i 2015 og 2016
 • Pilotprojekter med store varmepumper: 27,5 millioner kroner i 2015 og 27,7 millioner kroner i 2016
 • Pulje til fremme af geotermi: 20,3 millioner kroner i 2015, 21,3 millioner kroner i 2016 og 19,3 millioner kroner i 2017
 • Rejsehold til fremme af store varmepumper: Fire millioner kroner årligt i perioden 2015-2017
 • Oplysning og rådgivning: 10 millioner kroner årligt i 2015 og 2016. Heraf anvendes fem millioner kroner til lokal rådgivning vedrørende energibesparelser og fem millioner kroner til oplysning om omstilling af energisystemet

Finanslov - det har de aftalt indtil nu:

* Mandag nåede parterne til enighed om at flytte 1,5 milliarder kroner af udviklingsbistanden til håndteringen af det stigende antal flygtninge og asylansøgere. En tredjedel af beløbet placeres i en reserve, som først kan udmøntes i anden halvdel i 2015.

Aftalen er et kompromis, da regeringen havde lagt op til at flytte 2,5 milliarder kroner. Desuden tilføres udviklingsbistanden en milliard kroner fra det overskydende EU-kontingent og andre reserver i statsbudgettet.

* Tirsdag kunne partierne så give håndslag på en aftale, som vil tilføre sundhedsområdet 600 millioner kroner i 2015, mens der sammenlagt tilføres 6,5 milliarder kroner over de næste fire år.

Pengene skal blandt andet bruges til bedre kræftscreening, øget indsats mod kroniske sygdomme, et nationalt kvalitetsprogram, opbygning af moderne lægehuse, styrket indsats for ældre patienter og mere personale på landets fødeafdelinger.

* Onsdag præsenterede parterne en aftale på det sociale område, som blandt andet giver 250 millioner kroner om året de næste fire år til flere pædagoger i de danske daginstitutioner.

Der gives også 250 millioner kroner til kommunernes håndtering af flygtninge, ligesom der indføres en klippekortordning på hjemmehjælp til de svageste ældre, der kan spare ekstra hjemmehjælp op til eksempelvis madlavning eller biografture.

Kilde: Finansministeriet, Udenrigsministeriet og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold