Politik

Selvfølgelig skal Said Mansour udvises

I den verserende retssag mod ”boghandleren fra Brønshøj”, Said Mansour, vil anklageren gå efter en udvisning og fratagelse af det danske statsborgerskab. Jeg synes, at det er en aldeles glimrende idé. Statsborgerskaber, som er opnået på et ”svigagtigt” grundlag kan nemlig annulleres. Det er i den forbindelse værd at erindre om, at dansk indfødsret opnås ”ved lov”, hvilket også betyder, at loven kan ophæves igen.

Dansk Folkeparti har gentagne gange opfordret til at gøre alvor af at fratage flere udlændinge deres danske statsborgerskaber. Det gælder navnlig i forhold til islamister, som begår terrorhandlinger, eller som planlægger at udøve terror. Men det gælder også i forhold til de herboende muslimer, som rejser til Syrien eller Irak for at kæmpe sammen med Islamisk Stat (IS) – en organisation, som Danmark bekæmper i en international koalition og dermed er i krig med.

I tilfældet Said Mansour er der tale om en islamistisk propagandist, som via sine udgivelser har forsøgt at opildne andre til at begå terror, ligesom han har spredt links til videoklip af barbariske henrettelser, foretaget af terrorister i Irak og Syrien. Mandens synderegister er alenlangt, og optrevlingen af hans handlinger er delvist foregået i samarbejde med London Metropolitan Police.

Dansk indfødsret er ikke noget, som i dette land bliver givet administrativt. Det er en gave, som vedtages ved lov. En gave, man skal vise sig værdig til at modtage, og som man påskønner. Det gør man ikke ved åbenlyst at modarbejde det danske samfund og danske interesser. Statsborgere må formodes at respektere en række fundamentale vestlige og danske værdier, når de har ytret ønske om at blive optaget i det danske fællesskab.

Også udlandets øjne hviler på Danmark. Det er direkte pinligt, at helligkrigere, terrorister og islamister i stedet for fængsel og udvisning blot bliver mødt af socialrådgivere og psykologer, fordi det er ”synd for dem”. Nej, de udgør en alvorlig sikkerhedsrisiko for landet og skal behandles derefter. Det er også grunden til, at helligkrigere ikke skal vende hjem, men betragte deres udrejse for at begå terrorhandling som en automatisk ”udcheckning” af Danmark. De er ikke velkomne længere.