Politik

Forstå skattesagen på fem minutter

Skattesagskommissionen er efter knap tre års arbejde klar med dens rapport om den såkaldte skattesag, der startede den 23. juni 2010, da avisen BT skrev de første artikler om Helle Thorning-Schmidt og hendes mand, Stephen Kinnocks, skatteforhold.

Skattesagskommissionen blev nedsat den 21. december 2011 med det formål, at undersøge, om Skatteministeriets daværende top med Troels Lund Poulsen (V) i spidsen forsøgte at påvirke Skat Københavns behandling og afgørelse af Helle Thorning-Schmidts og Stephen Kinnocks skattesag.

Samtidig har kommissionen haft til opgave at afklare, hvem der har videregivet fortrolige oplysninger fra Helle Thorning-Schmidts skattesag til pressen op til folketingsvalget i 2011.

Tv2.dk har lavet overblikket over, hvad der er sket i sagen siden dens begyndelse for over fire år siden

23. juni 2010: BT skriver de første artikler om Thorning-Kinnock-parrets skat.

At den daværende socialdemokratiske oppositionsleder Helle Thorning-Schmidts mand Stephen Kinnock ikke betaler skat i Danmark, men i Schweiz, hvor han arbejder til daglig.

16. september 2010: Skat frikender Thorning og Kinnock.

Skat undersøgte sagen og frifandt Skat Stephen Kinnock, efter at have gennemgået diverse rejsebilag og kalenderdatoer. Han skulle ikke betale skat i Danmark.

8. september 2011: BT offentliggører skats afgørelse.

Syv dage før Folketingsvalget i 2011 bragte BT den ni sider lange afgørelse fra Thorning-Kinnock-parrets skattesag. Thorning vinder som bekendt valget og bliver ny statsminister.

2. december 2011: Skatteminister Thor Möger Pedersen nedsætter en undersøgelseskommission.

Den lækage førte til at daværende skatteminister Thor Möger Pedersen bad departementchef i skatteministeriet Peter Loft og direktør i Skat København Erling Andersen om at skrive hver deres redegørelse af forløbet i forbindelse med behandlingen af Thorning-Kinnock-parrets skattesag. De to redegørelser viste sig at være modstridende og ikke mindst Erling Andersens redegørelse - med bl.a. henvisning til skattedirektør Lisbeth Rasmussens dagbog under forløbet- skabte mistanke om, at skatteminister Troels Lund Poulsen (V) og departementchef Peter Loft havde forsøgt at påvirke skattesagen.

Efterfølgende forklarede Ekstra Bladet, at avisen også var blevet kontaktet og tilbudt den ni sider lange afgørelse. Ekstra Bladet forklarede, at det var Troels Lund Poulsens spindoktor Peter Arnfeldt, som forsøgte at lække skatteafgørelsen til avisen. Det førte til at skatteministeriet 6. december politianmeldte Arnfeldt.

21. december 2011: Justitsminister nedsætter skattesagskommission.

Udviklingen førte til at justitsminister Morten Bødskov i 21. december 2011 nedsatte skattesagskommissionen, som dels skal undersøge, hvorvidt politikere, spindoktorer eller embedsmænd har forsøgt at påvirke Thornings skattesag. Dels at undersøge, hvem der lækkede den ni sider lange skatteafgørelse til BT og forsøgte at lække den til Ekstra Bladet.

29. august 2012: Den tidligere spindoktor for skatteministeren, Peter Arnfeldt vidner.

Peter Arnfeldt forklarer overfor skattesagskommissionen, at han ikke stod bag lækagen. Men 6. september 2012 sigter Københavns Politi Arnfeldt for at have lækket afgørelsen til BT, samt forsøge at lække afgørelsen til BT. Siden er der dog ikke sket mere i den del af sagen. Dagen før er skattesagskommissionens afhøringer startet med afhøring af Ekstra Bladets journalist og chefredaktør.

23. oktober 2012: To tidligere skatteministre bliver afhørt.

De to skatteministre Troels Lund Poulsen og Peter Christensen bliver afhørt i sagen. Begge nægter at have forsøgt at påvirke sagen og begge tegner et billede af, at de faktisk ikke interesserede sig særligt meget for Thornings skattesag, ligesom de ikke diskuterede det synderligt i partiet.

30. oktober 2012: Fire redaktører og journalister på BT afhøres.

BT nægter at udlevere sin kilde og henviser til pressens kildebeskyttelse under vidneafhøring ved skattesagskommissionen. De afhørte er tidligere chefredaktør Peter Brüchmann, nyhedsredaktør Simon Andersen, chefredaktør Olav Skaaning Andersen og journalist Thomas Nørmark Krog.

8. november 2012: Direktør i Skat bliver afhørt.

Også skattedirektør Lisbeth Rasmussen, som ledede behandlingen af Thornings skattesag, vidner. Hun tegner dog et noget anderledes billede af Venstre-toppens interesse for sagen. Undervejs i forløbet førte hun dagbog. Uddrag fra dagbogen, som var blevet slettet- men siden gendannet af politiet- blev siden bragt i BT. Det førte 25. oktober til en politianmeldelse fra Skattesagskommissionen, som ville have undersøgt, hvem der lækkede dagbogen til BT.

15. november 2012: Thornings revisor bliver afhørt.

Thornings revisor Frode Holm forklarer bl.a. rygtet om at Stephen Kinnock er homoseksuel, som et tænkt eksempel på, hvorfor parret ikke sammen vil møde op til et møde med Skats direktør Erling Andersen.

13. december 2012: Direktør i Skat København bliver afhørt.

Direktør i Skat København Erling Andersen forklarer bl.a. at departementchef i Skatteministeriet Peter Loft, som han holder fem møder med i forbindelse med skattesagen, stiller flere indgående spørgsmål til sagen og at han mener, Loft føler sig presset ovenfra.

29. januar 2013: Produktionsdirektør i skatteministeriet bliver afhørt.

Steffen Normann Hansen, produktionsdirektør i Skatteministeriet og Peter Lofts højre hånd, bliver afhørt. Han forklarer bl.a. at Troels Lund Poulsen og Peter Arnfeldt ikke forstod afgørelsen fra Skat og at de begge interesserede sig for sagen.

4. april 2013: Departementchef Peter Loft afhøres.

Departementchef i Skatteministeriet Peter Loft forklarer sig i skattesagen. Han fortæller bl.a. at han ikke blev presset af skatteministeren, som Erling Andersen ellers tidligere forklaret. I stedet følte han sig presset til at kunne forklare, baggrunden for Skats afgørelse, som både Arnfeldt og Troels Lund Poulsen betvivlede.

21. august 2013: Direktør i Skat genafhøres.

Da skattesagskommissionen fortsætter afhøringerne efter sommerferien, tager sagen en ny drejning, da direktør i Skat København, Erling Andersen igen vidner og denne gang forklarer, at hans navn ikke må fremgå i en sagsfremstilling og aktliste til ombudsmanden. Loft vil have, det skal fremgå tydeligt, at han ikke har været i nærheden af afgørelsen, på trods af, at han har deltaget i flere møder med Skat København og har stillet indgående spørgsmål og bl.a. har forsøgt at få fire linjer presset ind i afgørelsen.

23. september 2013: Skattesagskommissionen aflyser afhøringer.

Det forlyder, at nye oplysninger er kommet frem i sagen, som kommissionen skal tage stilling til. Skattesagskommissionen mangler ellers kun to afhøringsdage: 24. september med bl.a. Peter Arnfeldt og Steffen Normann Hansen og 27. oktober med Troels Lund Poulsen og Peter Loft.

24. september 2013: Anonymt brev til kommissionen afsløres.

Berlingske skriver, at årsagen til at kommissionen har aflyst afhøringerne er, at man har modtaget et anonymt brev, der bl.a. peger på, at Venstre-politikere har løjet om deres interesse for skattesagen.

25. september 2013: Kommissionen politianmelder endnu en lækage.

Skattesagskommissionen anmelder lækage af det anonyme brev. Brevet blev i fortrolighed givet til bisidderne i skattesagskommissionen, men flere medier gengav dele af brevet, hvilket i følge skattesagskommissionens formand Lars E. Andersen tyder på, at én eller nogle af bisidderne har lækket dele af det fortrolige brev til pressen. Brevet er så fortroligt, at bisidderne har fået forbud mod at vise det til deres klienter.

7. oktober 2013: Anonym brevskriver får tidsfrist til at stå frem.

Formanden for skattekommissionen giver den anonyme brevskriver 26 timer til at stå frem med de beviser vedkommende måtte have.

8. oktober 2013: Vidnerne i sagen ser det anonyme brev.

Brevskriveren vælger at forblive anonym. Brevet bliver offentliggjort i Berlingske, og viser, at det er en ansat ved et advokatkontor i Aarhus, der står bag. Vedkommende påstår at han/hun har beviser, der kan bevise at hele skattesagen er et komplot, og at vedkommende overvejer at udgive sine oplysningerne i form af en bog. Vidnerne i skattesagen får samme dag lov til at se brevet.

14. oktober 2013: Troels Lund Poulsen og Peter Arnfeldt bliver indkaldt.

Tidligere skatteminister Troels Lund Poulsen (V) og spindoktor Peter Arnfeldt bliver indkaldt igen til afhøringerne i sagen, der genoptages d. 4. november.

22. oktober 2013: Arnfeldt vil ikke udtale sig.

Peter Arnfeldts bisidder har meddelt, at hans klient ikke ønsker at besvare spørgsmål fra kommissionen eller bisidderne.

4. november 2013: Arnfeldt frafalder.

Kommissionen vælger at frafalde Peter Arnfeldt, da han ikke ønsker at udtale sig.

4. december 2013: Kommissionen vil ikke afhøre yderligere vidner.

Kommissionen beslutter, at der ikke skal afhøres yderligere vidner i sagen på baggrund af en henvendelse fra et vidne d. 5. november.

9. december 2013: Afgørelsen udskydes.

Kommissionsformand Lars E. Andersen oplyser, at Skattesagskommissionens afgørelse, der skulle være klar i marts 2014 bliver udskudt til september 2014 i stedet. Lars E. Andersen forklarer, at forsinkelsen blandt andet skyldes det anonyme brev i september.

18. december 2013: Peter Loft og Troels Lund Poulsen afhøres.

Peter Loft og Troels Lund Poulsen afhøres efter planen som de sidste i skattesagen. Under afhøringen forklarer Peter Loft, at sagsbehandlingen har været lemfældig, og Troels Lund Poulsen afslører, at han videregav homo-rygterne om Kinnock til sine sekretærer.

2. november 2014: Justitsminister Mette Frederiksen (S) fremlægger resultaterne af skattesagskommissionens arbejde

skattesagskommissionen 2/11

Læs her, hvad kommissionen har undersøgt:

  • For det første har kommissionen skullet undersøge, om Skatteministeriets daværende top med Troels Lund Poulsen (V) i spidsen har forsøgt at påvirke Skat Københavns behandling og afgørelse af Helle Thorning-Schmidts og Stephen Kinnocks skattesag
  • Her har kommissionen særligt set på møder og udveksling af notater og mails mellem Skatteministeriet og Skat København i perioden fra juni 2010, hvor spørgsmålet om Kinnocks skattepligt blev rejst i medier og frem til afgørelsen af skattesagen i september 2010
  • For det andet skulle kommissionen afklare, hvem der har videregivet fortrolige oplysninger fra Helle Thorning-Schmidts skattesag til pressen op til folketingsvalget 2011
  • På baggrund af undersøgelsen og afhøringen af 46 vidner har kommissionen blandt andet skullet foretage en vurdering af, om "der foreligger grundlag for, at det offentlige søger nogen draget til ansvar"
  • Kommissionen skal også komme med forslag til "ændringer af love, administrative bestemmelser eller administrativ praksis, som undersøgelsen kan begrunde"
  • Landsdommer Lars E. Andersen har været formand for kommissionen. Kommissionen blev nedsat af daværende justitsminister Morten Bødskov (S) i slutningen af 2011, og den begyndte de første afhøringer i august 2012.

 Kilde: Skattesagskommissionens hjemmeside