Politik

For ofrene – og de unges skyld

Som de af jer, der læser min blog, nok har bemærket, blev jeg noget forfærdet for et par uger siden, da TV2 kunne fortælle, hvordan en københavnsk pigebande, på trods af en anbringelse på en kommunal institution, begik voldelige overfald og kom med dødstrusler mod andre piger og en af pigernes mor.

Sådan noget må ikke ske. Det må ikke ske, at unge, som er kendt af systemet, fordi de tidligere har begået kriminalitet, uhindret kan begå nye ulovligheder.

Flere aktuelle sager viser altså, at der desværre findes en hård kerne af unge, hvor den kriminelle lavalder udgør et værn mod straf, og hvor det sociale system må give op, fordi systemets muligheder er for indskrænkede og uden den nødvendige konsekvens.

I onsdags talte jeg selv med to unge kriminelle, Adam og Ahmed, i Sorø. De er i dag på rette vej. Det er de takket være en stor SSP-indsats, som jeg nærer den største respekt for. Desværre nåede de to unge at begå en hel del kriminalitet, inden de kom på rette vej.

Hvis vi havde bekymret os om Adam og Ahmed, så skulle samfundet have skredet ind langt tidligere. Allerede første gang de begik kriminalitet. Så er jeg overbevist om, at de to knægte var kommet på rette vej flere år og flere ofre tidligere.

Indsatsen skal skærpes for de unge kriminelle. Og derfor foreslår vi borgerlige partiledere blandt andet at oprette en decideret ungdomsdomstol, som skal tage sig af kriminalitet, der begås af 12 til 17-årige. Domstolen skal beklædes af særligt uddannede dommere og andre børnesagkyndige, som er specielt uddannede til at håndtere helt unge kriminelle.

I den henseende er det vigtigt for mig klart og tydeligt at skrive, at børn og unge under 18 år IKKE skal sidde i almindelige fængsler med voksne kriminelle – nøjagtigt som de ikke gør det i dag.

For at vende tilbage til rubrikken i denne blog, så synes jeg faktisk, at vi både skylder ofrene og de ungdomskriminelle at tage ungdomskriminaliteten mere alvorligt.

Ofrene skal se og mærke, at den unge på 14 år, som har ødelagt deres hus, slået dem ned eller smadret deres bil møder en konsekvens. En konsekvens som ikke er sødsuppepædagogik, og hvor de bare kan gå ud og gøre det samme igen, uden det får konsekvenser.

De unge, der begår kriminalitet, vil blive hjulpet af at mærke konsekvens – ikke 15.gang de begår kriminalitet, men allerede første gang. Samfundet skal gøre noget – ikke bare kigge den anden vej. Det vil forhindre unge i at ryge ind i en kriminel glidebane, som kan være belastende resten af livet.

Derudover vil det styrke de unges retssikkerhed, at de skal for denne særlige ungdomsdomstol, inden de eksempelvis bliver sendt på en institution. Det er kun fair.

Det er derfor jeg sammen med de tre andre borgerlige partiledere i det kommende folketingsår vil fremsætte et beslutningsforslag om et nyt system, der kan tage vare på de ungdomskriminelle med konsekvens - men også med udstrakt hånd – for at løse en alvorlig udfordring med unge, som ellers risikerer at blive tabt af systemet.