Politik

Ekspert om børnedomstol: Skaber bare flere kriminelle

Formanden for kriminalforsorgsforeningen, John Hatting, er ikke begejstret over de fire borgerlige partiers forslag om at sænke den kriminelle lavalder til 12 år samtidig med, at man indfører en børnedomstol. Faktisk synes han, at forslaget er en rigtig dårlig ide.

Han mener nemlig, at konsekvensen ved at sænke den kriminelle lavalder til 12 år vil være mere kriminalitet og flere ofre:

- Ifølge en berømt norsk kriminolog er fængsler og sociale institutioner en slags universiteter for kriminelle. Den kriminelle lavalder har ingen præventiv effekt – det er ikke sådan, at kriminaliteten falder, når man kommer ud over 15 års grænsen – de unge tænker ikke over den grænse. Jeg vil stærkt fraråde det, siger John Hatting til TV 2.

Han siger videre:

- Hvis man straffer mere end hvad godt er, så kommer der mere kriminalitet, for så bliver de unge fastholdt i den kriminelle bane. 

Lang kamp om at få ret pga. børnenes advokater

Han fremhæver samtidig, at det med børnedomstole vil blive en lang kamp om at få ret:

- Der vil sidde nogle advokater på de unges side, og så vil det blive en lang kamp om at få ret i stedet for, at der – som i dag – er fokus på at finde nogle fornuftige løsninger, så den unge ikke havner i en lang kriminel løbebane, siger John Hatting.

Ifølge Simon Emil Ammitzbøll fra Liberal Alliance, som er et af partierne bag forslaget, tegner John Hatting et skræmmebillede:

- Nogle af de unge mennesker vil blive idømt alternative straffe – de fleste vil komme på sociale institutioner, præcis som i dag. Mens nogen vil få en mere hård konsekvens, siger han.

Søren Pape: Konsekvens hjælper de unge

Det er de fire partiledere Lars Løkke Rasmussen (V), Søren Pape Poulsen (K), Kristian Thulsen Dahl (DF) og Anders Samuelsen (LA), der i en kronik i Berlingske i dag foreslår bl.a. en børnedomstol:

- Vi har et problem med en gruppe unge, som begår ret alvorlig kriminalitet, og som vi ikke håndterer godt nok. Tanken med det her forslag er at angribe problemet på en ny måde, siger Lars Løkke Rasmussen til Berlingske.

Søren Pape Poulsen skriver i en blog på politik.tv2.dk, at:

- De unge, der begår kriminalitet, vil blive hjulpet af at mærke konsekvens – ikke 15.gang de begår kriminalitet, men allerede første gang. Samfundet skal gøre noget – ikke bare kigge den anden vej. Det vil forhindre unge i at ryge ind i en kriminel glidebane, som kan være belastende resten af livet.

Han skriver videre:

- Derudover vil det styrke de unges retssikkerhed, at de skal for denne særlige ungdomsdomstol, inden de eksempelvis bliver sendt på en institution. Det er kun fair.